[Update] Phố Phó Đức Chính, quận Ba Đình, Hà Nội | đường phó đức chính – Diaochoangduong

đường phó đức chính: คุณกำลังดูกระทู้

 

Từ trước thế kỷ XIX, đây là đất phường Yên Hoa. Tới đầu thế kỷ XIX, phường Yên Hoa chia ra một số thôn nhỏ: Yên Phụ, Yên Canh, Yên Định, Yên Ninh, Trúc Bạch… Phố Phó Đức Chính tính từ phía bắc xuống gồm đất của các thôn sau: Trúc Bạch, Yên Canh (hai thôn này sau nhập lại thành thôn Trúc Yên), Yên Định và Yên Thuận cũ. Dấu vết các thôn này nay là các đình miếu cổ: đình Trúc Yên ở số nhà 62, đình An Trí trên đất Yên Canh cũ ở số nhà 66, đình Yên Định ở số nhà 100, đình Yên Ninh ở số nhà 150. Chỗ tận cùng của phố này, tức số nhà 216, là đền Đức Vua thì đã sang đất thôn Thạch Khối (xem thêm mục . Đình An Trí là một di tích có giá trị lịch sử. Thần tích kể rằng: Uy Đô là con của vua Trần Thánh Tông và ba hoàng hậu Minh Đức. Chàng là hậu thân của Uy Linh Lang (tên gọi chung trăm người con của Lạc Long Quân). Khi quân Nguyễn sang xâm lược, Uy Đô mộ nghĩa binh đi đánh giặc. Khi giặc tan, chàng được phong làm Dâm Đàm đại vương. Năm ấy chàng 36 tuổi. Nhưng tới năm sau Uy Đô qua đời ở ngay nhà riêng tại xóm Bình Thọ. Nhân dân vùng này lập đền thờ chàng ở chỗ bảy cây gạo nơi chàng “ tức này là đình Nhật Tân; lại lập một đền nữa ở trên chính nền nhà cũ (ở xóm Binh Thọ) tức là đình An Trí ngày nay. Vì lúc này vẫn còn thuộc phường Yên Hoa nên đình này cũng gọi là đình Yên Hoa (và như thế bên cạnh thánh Linh Lang đời Lý được thờ chính tại đền Voi Phục Thủ Lệ, còn có thánh Linh Lang đời Trần mà nơi thờ chính là đình An Trí). Ngoài hai nơi thờ trên ra, Uy Linh Lang còn được thờ tại đền Voi Phục ở làng Thụy Khuê và một số nơi khác trong kinh thành Thăng Long. Và nếu tước bỏ phần hoang đường đi thì Uy Linh Lang có thẻ là một chàng trai gốc gác ở phường Yên Hoa (tức Yên Phụ), có công đánh giặc Nguyên nên được vua Trần nhận làm con. Sau này, khi phường Yên Hoa bị chia nhỏ ra thì đình An Trí lại thuộc về thôn Yên Canh, cho nên thôn Yên Phụ (mới) lập đền riêng để thờ. (Tới giữa thế kỷ XIX, đền này ở sát đê, bị lở, nên dân làng mới đem bài vị bát hương vào đặt ở chùa Trấn Quốc trong hồ Tây vì chùa này cũng thuộc đất làng Yên Phụ). Khi thực dân Pháp đặt xong ách cai trị ở Hà Nội, chúng đã xây một trường đào tạo thông ngôn (người phiên dịch) bên cạnh đình An Trí. Sau trường này giải tán nhường chỗ cho học trò tiểu học và dân chúng quen gọi là Trường Yên Phụ, tuy trường này không nằm trên đất làng Yên Phụ.

Thời Pháp thuộc, đây là phố Lôcốt Bắc (. Đối với lịch sử cách mạng Thủ đô, phố này có một địa điểm đáng nhớ. Đó là nhà số 19, một trụ sở bí mật của Đảng Cộng sản Đông Dương trong thời kỳ Mặt trận Dân chủ (1936-1939) mà các đồng chí Trường Chinh, Lương Khánh Thiện đã từng làm việc tại đấy.

READ  Long62 bàn giao căn nhà phố Mega Village Khang Điền quận 9 cho khách Tây | mega village quận 9

Sau cách mạng, đặt tên là phố Nguyễn Thái Học. Thời tạm chiếm đổi ra tên hiện nay.

Nay thuộc hai phường Trúc Bạch và Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình.

(1908-1930) người làng Đa Ngưu, nay thuộc huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên là sinh viên Cao đẳng Công chính, đã tham gia sáng lập Việt Nam Quốc dân đảng. Ông đã cùng Nguyễn Thái Học và Nguyễn Khắc Nhu lãnh đạo cuộc khởi nghĩa do Việt Nam quốc dân đảng tổ chức hồi tháng 2/1930. Ông được phân công chỉ huy việc đánh đồn Thông (ở Sơn Tây cũ) với sự phối hợp của các lực lượng từ Yên Bái, Hưng Hóa, Lâm Thao kéo về (khi đã thành công ở những nơi này). Nhưng trong thực tế thì việc đánh chiếm ba nơi trên không thành, nên kế hoạch đánh đồn Thông cũng thất bại, ít ngày sau Phó Đức Chính bị giặc Pháp bắt, đưa ra hội đồng đề hình án tử hình.

Ngày 17/6/1930, hồi 5 giờ rưỡi sáng, ông bị đưa lên máy chém ở thị xã Yên Bái cùng với thủ lĩnh Nguyễn Thái Học và 11 người khác.

[Update] Phố Phó Đức Chính, quận Ba Đình, Hà Nội | đường phó đức chính – Diaochoangduong

 

Từ trước thế kỷ XIX, đây là đất phường Yên Hoa. Tới đầu thế kỷ XIX, phường Yên Hoa chia ra một số thôn nhỏ: Yên Phụ, Yên Canh, Yên Định, Yên Ninh, Trúc Bạch… Phố Phó Đức Chính tính từ phía bắc xuống gồm đất của các thôn sau: Trúc Bạch, Yên Canh (hai thôn này sau nhập lại thành thôn Trúc Yên), Yên Định và Yên Thuận cũ. Dấu vết các thôn này nay là các đình miếu cổ: đình Trúc Yên ở số nhà 62, đình An Trí trên đất Yên Canh cũ ở số nhà 66, đình Yên Định ở số nhà 100, đình Yên Ninh ở số nhà 150. Chỗ tận cùng của phố này, tức số nhà 216, là đền Đức Vua thì đã sang đất thôn Thạch Khối (xem thêm mục . Đình An Trí là một di tích có giá trị lịch sử. Thần tích kể rằng: Uy Đô là con của vua Trần Thánh Tông và ba hoàng hậu Minh Đức. Chàng là hậu thân của Uy Linh Lang (tên gọi chung trăm người con của Lạc Long Quân). Khi quân Nguyễn sang xâm lược, Uy Đô mộ nghĩa binh đi đánh giặc. Khi giặc tan, chàng được phong làm Dâm Đàm đại vương. Năm ấy chàng 36 tuổi. Nhưng tới năm sau Uy Đô qua đời ở ngay nhà riêng tại xóm Bình Thọ. Nhân dân vùng này lập đền thờ chàng ở chỗ bảy cây gạo nơi chàng “ tức này là đình Nhật Tân; lại lập một đền nữa ở trên chính nền nhà cũ (ở xóm Binh Thọ) tức là đình An Trí ngày nay. Vì lúc này vẫn còn thuộc phường Yên Hoa nên đình này cũng gọi là đình Yên Hoa (và như thế bên cạnh thánh Linh Lang đời Lý được thờ chính tại đền Voi Phục Thủ Lệ, còn có thánh Linh Lang đời Trần mà nơi thờ chính là đình An Trí). Ngoài hai nơi thờ trên ra, Uy Linh Lang còn được thờ tại đền Voi Phục ở làng Thụy Khuê và một số nơi khác trong kinh thành Thăng Long. Và nếu tước bỏ phần hoang đường đi thì Uy Linh Lang có thẻ là một chàng trai gốc gác ở phường Yên Hoa (tức Yên Phụ), có công đánh giặc Nguyên nên được vua Trần nhận làm con. Sau này, khi phường Yên Hoa bị chia nhỏ ra thì đình An Trí lại thuộc về thôn Yên Canh, cho nên thôn Yên Phụ (mới) lập đền riêng để thờ. (Tới giữa thế kỷ XIX, đền này ở sát đê, bị lở, nên dân làng mới đem bài vị bát hương vào đặt ở chùa Trấn Quốc trong hồ Tây vì chùa này cũng thuộc đất làng Yên Phụ). Khi thực dân Pháp đặt xong ách cai trị ở Hà Nội, chúng đã xây một trường đào tạo thông ngôn (người phiên dịch) bên cạnh đình An Trí. Sau trường này giải tán nhường chỗ cho học trò tiểu học và dân chúng quen gọi là Trường Yên Phụ, tuy trường này không nằm trên đất làng Yên Phụ.

READ  [NEW] The Golden Star Quận 7 | dự án golden star - Diaochoangduong

Thời Pháp thuộc, đây là phố Lôcốt Bắc (. Đối với lịch sử cách mạng Thủ đô, phố này có một địa điểm đáng nhớ. Đó là nhà số 19, một trụ sở bí mật của Đảng Cộng sản Đông Dương trong thời kỳ Mặt trận Dân chủ (1936-1939) mà các đồng chí Trường Chinh, Lương Khánh Thiện đã từng làm việc tại đấy.

Sau cách mạng, đặt tên là phố Nguyễn Thái Học. Thời tạm chiếm đổi ra tên hiện nay.

Nay thuộc hai phường Trúc Bạch và Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình.

(1908-1930) người làng Đa Ngưu, nay thuộc huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên là sinh viên Cao đẳng Công chính, đã tham gia sáng lập Việt Nam Quốc dân đảng. Ông đã cùng Nguyễn Thái Học và Nguyễn Khắc Nhu lãnh đạo cuộc khởi nghĩa do Việt Nam quốc dân đảng tổ chức hồi tháng 2/1930. Ông được phân công chỉ huy việc đánh đồn Thông (ở Sơn Tây cũ) với sự phối hợp của các lực lượng từ Yên Bái, Hưng Hóa, Lâm Thao kéo về (khi đã thành công ở những nơi này). Nhưng trong thực tế thì việc đánh chiếm ba nơi trên không thành, nên kế hoạch đánh đồn Thông cũng thất bại, ít ngày sau Phó Đức Chính bị giặc Pháp bắt, đưa ra hội đồng đề hình án tử hình.

Ngày 17/6/1930, hồi 5 giờ rưỡi sáng, ông bị đưa lên máy chém ở thị xã Yên Bái cùng với thủ lĩnh Nguyễn Thái Học và 11 người khác.


Đường Phó Đức Chính – Quận Sơn Trà – Đà Nẵng – Việt Nam – Da Nang Street View – nhadatdanang.com


Website Bất Động Sản Uy Tín nhất Đà Nẵng
www.nhadatdanang.com Click để xem vị trí bản đồ: http://bit.ly/1hPBUpp
=====================================================
Đường Phó Đức Chính Quận Sơn Trà Đà Nẵng Pho Duc Chinh street Da Nang Street View Bandodanang.com
Hướng từ: Ngô Quyền (chưa có tên)
=======================================================
Click để xem trực tiếp thời tiết Đà Nẵng: http://myearthcam.com/danangstreetview
=======================================================
Phó Đức Chính (1907 1930) là nhà cách mạng Việt Nam, sáng lập viên, một trong những lãnh tụ của Việt Nam Quốc Dân Đảng, cánh tay phải của Đảng trưởng Nguyễn Thái Học. Tháng 12 năm 1927, Phó Đức Chính tham gia thành lập Việt Nam Quốc Dân Đảng, phụ trách công tác tổ chức và phát triển Đảng.Sau khi tốt nghiệp trường Công chính, Phó Đức Chính được bổ nhiệm sang Lào làm việc.Từ ngày 9 tháng 12 năm 1928, Phó Đức Chính giữ chức phó chủ tịch Việt Nam Quốc Dân Đảng.Ngày 15 tháng 2 năm 1930, Phó Đức Chính bị bắt tại làng Nam An, tổng Cẩm Thượng, huyện Tùng Thiện, Sơn Tây và bị giam ở ngục thất Hỏa Lò ở Hà Nội.Lúc 5 giờ 30 phút sáng ngày 17 tháng 06 năm 1930, tại Yên Bái, thực dân Pháp dùng máy chém chặt đầu ông và 12 đồng chí khác, trong số đó có Đảng trưởng Nguyễn Thái Học
=======================================================

READ  Căn Hộ An Gia Riverside Quận 7 CSKH: 0969244518 | an gia riverside quận 7

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

Đường Phó Đức Chính - Quận Sơn Trà - Đà Nẵng - Việt Nam - Da Nang Street View - nhadatdanang.com

Cho thuê Phòng đẹp đường Phó Đức Chính, Q.Bình Thạnh, 5tr5. LH 0906.224.153 – Minh Hưng


Liên hệ xem phòng: 0906.224.153 Minh Hưng
Nhận sale FULL phòng trọ, CHDV, Văn phòng, Mặt bằng kinh doanh, Chung cư

Cho thuê Phòng mới đẹp đường Phó Đức Chính, Q.Bình Thạnh
1. Giá thuê: 5tr5 (cập nhật 29/09/2021)
2. Địa chỉ: Phó Đức Chính, P.1, Q. Bình Thạnh
3. Vị trí: ĐH HUTECH, ĐH Giao thông vận tải, Bách hóa xanh, qua quận 1, Phú Nhuận 5 phút, ….

Cho thuê Phòng đẹp đường Phó Đức Chính, Q.Bình Thạnh, 5tr5. LH 0906.224.153 - Minh Hưng

Q2 → Q1 ra hầm TT rẽ phải PHÓ ĐỨC CHÍNH


Q2 → Q1 ra hầm TT rẽ phải PHÓ ĐỨC CHÍNH

Dạo quanh Khu Dân Sinh và 19 Phó Đức Chính Quận 1 Sài Gòn


ĐĂNG KÝ KÊNH Ở ĐÂY!: https://goo.gl/lli7gm
Và để trở thành nhà tài trợ cho VINH LAM TV Anh Chị vui lòng liên lạc thông tin bên dưới
► Tác giả: NGUYEN VINH LAM
►Website: http://loctai.com
►Facebook: https://www.facebook.com/vinhlamTV
►Email: [email protected]
______________________________________________
VINH LAM TV Review (Free) đường phố, nhà cửa, khách sạn, nhà hàng, quán ăn theo yêu cầu của Quý Cô Chú Anh Chị ở Tỉnh xa hoặc ở Bà con ở Hải Ngoại yêu và quan tâm đến Sài Gòn

Cảm ơn tất cả Cô Chú Anh Chị đã xem video của VNH LAM TV, hãy chia sẻ và đăng ký ngay hôm nay để không bỏ lỡ Video mới vào ngày mai nhé! https://goo.gl/lli7gm
© Bản quyền thuộc về VINH LAM TV
© Copyright by VINH LAM TV. ☞ Do not Reup

Dạo quanh Khu Dân Sinh và 19 Phó Đức Chính Quận 1 Sài Gòn

VŨNG TÀU 2021 ✅ QUÁ CHỪNG KHÁCH SẠN GẦN BIỂN ở đường Phó Đức Chính | Tâm Nguyễn


Buổi sáng mà trời chuyển mưa đen thui, mình lang thang con đường Phó Đức Chính ở thành phố Vũng Tàu, ngỡ ngàng với con đường nhỏ thôi mà có rất nhiều nhà nghỉ, khách sạn. Chỗ này cũng gần bãi biển nữa. Mình lấy camera quay lại để cho các bạn xem, các bạn sẽ dễ hình dung hơn khi muốn đặt phòng khách sạn quanh khu vực này. Giờ mình cùng đi nha.
khachsanvungtauganbien TamNguyen
► Video do chính Tâm Nguyễn channel quay
►Song:
► Đóng góp phụ đề:
►Mục đích muốn nhiều người xem được những video của mình trước đó nên những video mới tải lên Tâm Nguyễn thường thêm dòng bên dưới. Mong nhóm youtube hiểu.
►Xem thêm những video khác của kênh:
Vlog check in du lịch: https://youtu.be/3lf2V2Ie0Ho
Vlog lang thang: https://youtu.be/UKbjxsfQTkY
►Follow me:
►► Cộng động
►► Fanpage: https://www.facebook.com/pg/NhịpSốngViệt2432057710359998
►► Website: chưa có
/
© Bản quyền thuộc về Tâm Nguyễn Channel
© Copyright by Tâm Nguyễn Channel ☞ Do not Reup

VŨNG TÀU 2021 ✅ QUÁ CHỪNG KHÁCH SẠN GẦN BIỂN ở đường Phó Đức Chính | Tâm Nguyễn

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆBẤT ĐỘNG SẢN

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ đường phó đức chính

Viết một bình luận