Review Mẫu Hợp Đồng Góp Vốn Kinh Doanh (Tiền Mặt) | Cách Tự Làm Hợp Đồng Góp Vốn | Minh Long Legal | biên bản hợp đồng

Review Mẫu Hợp Đồng Góp Vốn Kinh Doanh (Tiền Mặt) | Cách Tự Làm Hợp Đồng Góp Vốn | Minh Long Legal


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

Mẫu Hợp Đồng Góp Vốn (Tiền Mặt) Này: Là Mẫu hợp đồng góp vốn cơ bản nhất, ngoài ra mọi người có thể bổ sung thêm một số nội dung khác liên quan đến phần trăm góp vốn, lợi nhuận, thời gian được rút vốn,… Tuỳ theo sự thoả thuận và ràng buộc giữa các bên.
Bên cạnh đó, hợp đồng góp vốn bằng tiền mặt này mọi người có thể thay thế lại tuỳ theo loại tài sản mà mọi người góp với nhau, như là nhà cửa, đất đai, xe hơi, phương tiện,…. Linh hoạt tuỳ theo mục đích và loại tài sản mọi người góp với nhau.
Tìm hiểu mở rộng thêm Căn cứ theo những quy định trên thì bạn có thể góp vốn bằng tiền mặt và phải tuân theo trình tự được pháp luật quy định.
Tại Điều 35 và Điều 36 Luật doanh nghiệp 2014 được quy định như sau:
“Điều 35. Tài sản góp vốn
1. Tài sản góp vốn có thể là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.
2. Quyền sở hữu trí tuệ được sử dụng để góp vốn bao gồm quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và các quyền sở hữu trí tuệ khác theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ. Chỉ cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp đối với các quyền nói trên mới có quyền sử dụng các tài sản đó để góp vốn.”
“Điều 36. Chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn
1. Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và cổ đông công ty cổ phần phải chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho công ty theo quy định sau đây:
a) Đối với tài sản có đăng ký quyền sở hữu hoặc giá trị quyền sử dụng đất thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó hoặc quyền sử dụng đất cho công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Việc chuyển quyền sở hữu đối với tài sản góp vốn không phải chịu lệ phí trước bạ;
b) Đối với tài sản không đăng ký quyền sở hữu, việc góp vốn phải được thực hiện bằng việc giao nhận tài sản góp vốn có xác nhận bằng biên bản.
Biên bản giao nhận phải ghi rõ tên và địa chỉ trụ sở chính của công ty; họ, tên, địa chỉ thường trú, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, số quyết định thành lập hoặc đăng ký của người góp vốn; loại tài sản và số đơn vị tài sản góp vốn; tổng giá trị tài sản góp vốn và tỷ lệ của tổng giá trị tài sản đó trong vốn điều lệ của công ty; ngày giao nhận; chữ ký của người góp vốn hoặc đại diện theo ủy quyền của người góp vốn và người đại diện theo pháp luật của công ty;
c) Cổ phần hoặc phần vốn góp bằng tài sản không phải là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng chỉ được coi là thanh toán xong khi quyền sở hữu hợp pháp đối với tài sản góp vốn đã chuyển sang công ty.
2. Tài sản được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của chủ doanh nghiệp tư nhân không phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho doanh nghiệp.
3. Thanh toán mọi hoạt động mua, bán, chuyển nhượng cổ phần và phần vốn góp và nhận cổ tức của nhà đầu tư nước ngoài đều phải được thực hiện thông qua tài khoản vốn của nhà đầu tư đó mở tại ngân hàng ở Việt Nam, trừ trường hợp thanh toán bằng tài sản.”
Ngoài ra, mọi người có thể xem tham khảo thêm video Review Mẫu Hợp Đồng Vay Tiền Cá Nhân \u0026 Biên Bản Giao Nhận Tiền (https://www.youtube.com/watch?v=W8MrMGDEVik\u0026t=89s)
Review Mẫu Hợp Đồng Đặt Cọc Nhà Đất Mới Nhất (https://www.youtube.com/watch?v=uCFMwBBIQA\u0026t=221s)
ReviewHopDong HopDongGopVon MauHopDongGopVon Cachsoanhopdonggopvon minhlonglegal

READ  Chăm sóc khách hàng - Mô hình sự hài lòng của khách hàng [Intro] | sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ

Review Mẫu Hợp Đồng Góp Vốn Kinh Doanh (Tiền Mặt) | Cách Tự Làm Hợp Đồng Góp Vốn | Minh Long Legal

Review Mẫu Hợp Đồng Vay Tiền Của Cá Nhân | Cách Tự Soạn Hợp Đồng Vay Tiền \u0026 Biên Bản Giao Nhận Tiền


Mẫu Hợp Đồng Vay Tiền Cá Nhân \u0026 Biên Bản Giao Nhận Tiền
Mẫu hợp đồng vay tiền và biên bản giao nhận tiền này mọi người có thể dùng để tham khảo để nắm được nội dung cần có trong vụ việc cho vay tiền. Từ đó mọi người sẽ tự thoả thuận và soạn thảo được hợp đồng vay tiền đầy đủ nội dung, chặt chẻ cho mình.
Quy định về mức lãi suất cho vay tối đa đối với cá nhân
Cá nhân khi vay nợ sẽ áp dụng theo quy định của Bộ luật dân sự về loại hợp đồng vay sử dụng (hoặc mẫu giấy vay tiền sử dụng) và mức lãi suất vay. Căn cứ Điều 468 Bộ luật dân sự 2015 quy định về lãi suất cho vay được phép thỏa thuận như sau:
“1. Lãi suất vay do các bên thỏa thuận.
Trường hợp các bên có thỏa thuận về lãi suất thì lãi suất theo thỏa thuận không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác. Căn cứ tình hình thực tế và theo đề xuất của Chính phủ, Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh mức lãi suất nói trên và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.
Trường hợp lãi suất theo thỏa thuận vượt quá lãi suất giới hạn được quy định tại khoản này thì mức lãi suất vượt quá không có hiệu lực.
2. Trường hợp các bên có thoả thuận về việc trả lãi, nhưng không xác định rõ lãi suất và có tranh chấp về lãi suất thì lãi suất được xác định bằng 50% mức lãi suất giới hạn quy định tại khoản 1 Điều này tại thời điểm trả nợ.\”
Trường hợp các bên do không nắm được quy định pháp luật mà thỏa thuận mức lãi suất cho vay tiền cao hơn 20%/ 01 năm thì phần lãi suất vượt quá sẽ không có giá trị phải trả dù được hai bên thỏa thuận. Trường hợp mức lãi suất thỏa thuận quá cao mà cấu thành hành vi vi phạm pháp luật hình sự thì đây chính là hậu quả pháp lý bên cho vay phải gánh chịu, quy định chi tiết về tội cho vay nặng lãi được Bộ luật hình sự ghi nhận như sau:
“Điều 201. Tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
1. Người nào trong giao dịch dân sự mà cho vay với lãi suất gấp 05 lần mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật dân sự, thu lợi bất chính từ 30.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.
2. Phạm tội thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.
3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.”
Nếu mọi người muốn Long review thêm mẫu văn bản nào nữa thì hãy để lại comment nha.
ReviewMauHopDong HopDongVayTien BienBanGiaoNhanTien Canhanchovaytien
minhlonglegal hopdongvaytienmat

READ  Đông Trùng Hạ Thảo Thiên Phúc - Nâng tầm thương hiệu Việt | cong ty thien phuc

Review Mẫu Hợp Đồng Vay Tiền Của Cá Nhân | Cách Tự Soạn Hợp Đồng Vay Tiền \u0026 Biên Bản Giao Nhận Tiền

CHỈ BỎ RA 5 PHÚT ĐỂ BIÊN SOẠN HÀNG LOẠT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG CHO CẢ CÔNG TY BẠN CÓ TIN KHÔNG????


Top 1 phần mềm kế toán Excel miễn phí bất kỳ kế toán nào cũng cần phải biết:
PMKT Excel theo TT 133 miễn phí: https://bitly.com.vn/e1vr1k⁠
PMKT Excel theo TT 200 miễn phí: https://bitly.com.vn/ofs09i⁠
Link page: https://www.facebook.com/Ketoanmoclan/?ref=pages_you_manage
Link Fb: https://www.facebook.com/moclan0989466992/
Link Group: https://www.facebook.com/groups/1691773971088845
Call: 0989466992

CHỈ BỎ RA 5 PHÚT ĐỂ BIÊN SOẠN HÀNG LOẠT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG CHO CẢ CÔNG TY BẠN CÓ TIN KHÔNG????

Tìm mẫu Hợp đồng thi công xây dựng ở đâu? | Ks Nguyễn Thanh Dũng


Tìm mẫu Hợp đồng thi công xây dựng ở đâu?
►Cảm ơn tất cả QUÝ VỊ đã xem video của em, hãy chia sẻ và đăng ký ủng hộ kênh Thanh Dung Official của em nhé!\r
►Nhấn đăng ký theo dõi: https://goo.gl/QRbqdn\r
►Bản quyền thuộc về kênh Thanh Dung Official (Please don’t reupload)\r
NTD Ks_Nguyen_Thanh_Dung Ban_Muon_Xay_Nha

Tìm mẫu Hợp đồng thi công xây dựng ở đâu? | Ks Nguyễn Thanh Dũng

Làm hợp đồng đặt cọc như thế nào để KHÔNG mất tiền oan


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

HỢP ĐỒNG
ĐẶT CỌC QUYỀN CHUYỂN NHƯỢNG SỬ DỤNG ĐẤT
Hôm nay, ngày…….tháng………năm……….
Tại địa chỉ:…………………………………………………………………………………………..
Chúng tôi gồm:
I/ BÊN BÁN: (BÊN A)
Tên tôi là:
Số CMTND…………………….Ngày cấp………………..Nơi cấp………………………………..
HKTT:
Vợ tôi là:
Số CMTND…………………….Ngày cấp………………..Nơi cấp………………………………..
HKTT:
Những người có liên quan khác:
Sau khi bàn bạc thống nhất trong gia đình, chúng tôi đồng ý nhượng lại lô đất tại:
Diện tích mặt bằng:……………………….Số tờ sổ đỏ:
Số thửa:.…………………………………Tờ bản đồ số:
Đặc điểm lô đất:……………………………………(bao gồm toàn bộ tài sản trên đất)
II/ BÊN MUA: (BÊN B)
Tên tôi là:
Số CMTND…………………….Ngày cấp………………..Nơi cấp………………………………..
HKTT:
III/ NGƯỜI LÀM CHỨNG:
Tên tôi là:
Số CMTND…………………….Ngày cấp………………..Nơi cấp………………………………..
HKTT:
Tên tôi là:
Số CMTND…………………….Ngày cấp………………..Nơi cấp………………………………..
HKTT:
IV/ THỎA THUẬN HAI BÊN:
Tổng giá trị tài sản:…………………………………………………………………………………
Bằng chữ: (…………………………………………………………………………………………)
Ngày đặt cọc lần 1:……………………………..Số tiền:…………………………………………..
Bằng chữ: (…………………………………………………………………………………………)
Ngày đặt cọc lần 2:……………………………..Số tiền:…………………………………………..
Bằng chữ: (…………………………………………………………………………………………)
Thời hạn công chứng sang tên là ngày:
Phí thuế sang tên chúng tôi thống nhất do bên A chi trả theo đúng trình tự và quy định pháp luật.
V/ TRÁCH NHIỆM CỦA HAI BÊN:
1. Trách nhiệm của bên bán(Bên A):
Sau khi nhận đặt cọc lần thứ nhất trong vòng 3 ngày phải mời hàng xóm láng giềng xung quanh lô đất tới thống nhất mốc giới trước sự chứng kiến của bên mua.
Giải phóng mặt bằng hoặc tạo điều kiện cho bên mua giải phóng mặt bằng để phân định mốc giới trước khi đặt cọc lần 2.
Sau khi nhận đặt cọc lần 2 trong vòng 3 ngày, bên A có trách nhiệm bàn giao mặt bằng cho bên B sửa sang cải tạo, phá dỡ và xây tường bao xung quanh trước khi tiến hành công chứng sang tên.
Bên A có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ hồ sơ giấy tờ, hợp tác với bên mua để thuận lợi cho việc giao dịch, giải phóng mặt bằng, sang tên công chứng mua bán.
Tạo điều kiện cho bên B tiến hành đo đạc, tách thửa theo nhu cầu hợp pháp.
Đóng thuế đầy đủ và các chi phí công chứng mua bán sang tên cho bên mua.
2. Trách nhiệm của bên mua (Bên B):
Có trách nhiệm đặt cọc và tiếp nhận mặt bằng đúng tiến độ, khi sửa sang cải tạo mặt bằng có trách nhiệm báo cáo trưởng thôn, tổ dân phố, dọn dẹp sạch sẽ không gây ảnh hưởng ồn ào, bụi bặm tới khu phố.
Cung cấp giấy tờ đầy đủ cho bên A trước khi tiến hành công chứng, phối hợp cùng bên A nếu có phát sinh đo đạc tách thửa theo nhu cầu.
Chuẩn bị tài chính đầy đủ và bàn giao hết tiền cho bên A ngay khi công chứng sang tên hoàn thành.
VI/ CAM KẾT CỦA HAI BÊN:
Sau khi đã nhận đặt cọc, bên bán mà không bán phải bồi thường gấp….lần số tiền đã đặt cọc (tương ứng số tiền là………………………). Nếu bên mua không mua sẽ mất số tiền đặt cọc cho bên bán (trừ trường hợp lô đất phạm vào quy hoạch đường xá, giao thông hoặc dự án của nhà nước, hoặc đang có tranh chấp mà bên bán chưa phân định xong, khi đó trong thời gian đặt cọc bên mua được quyền rút lại toàn bộ số tiền đặt cọc mà không chịu bất kỳ khoản phạt phát sinh nào).
Trong thời gian đặt cọc, bên mua có quyền sang nhượng toàn bộ hoặc một phần thửa đất cho bên thứ ba, bên bán khẳng định chắc chắn việc hỗ trợ, tạo điều kiện cho bên mua thanh khoản chốt lời, mà không gây bất kỳ khó khăn trở ngại cho những nhà đầu tư mới.
Kể từ ngày hợp đồng được công chứng sang tên, toàn quyền sử dụng đất và tài sản trên đất thuộc về bên mua, bên bán không còn quyền hạn và nghĩa vụ liên quan tới lô đất đã bán. Bên mua khi đó có trách nhiệm thực hiện các thủ tục nghĩa vụ thuế đối với nhà nước.
Bên A(bên bán) cam đoan thửa đất trên và tài sản trên đất, thuộc quyền sở hữu hợp pháp của gia đình không có tranh chấp vướng mắc pháp lý liên quan tới quyền sở hữu, quyền thừa kế hay phạm vào quy hoạch trước thời điểm nhận đặt cọc.
Hai bên cam kết việc mua bán hoàn toàn tự nguyện, không bị bất kỳ ép buộc nào. Chúng tôi đã đọc kỹ và đồng ý với tất cả các điều khoản của hợp đồng đặt cọc này. Nếu sai xin chịu trách nhiệm trước pháp luật và đền bù kinh tế theo đúng nội dung hợp đồng.
Hợp đồng đặt cọc quyền chuyển nhượng sử dụng đất này được lập trên cơ sở cùng thỏa thuận giữa hai bên, trước sự xác nhận của những người làm chứng. Hợp đồng được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản, có giá trị pháp lý như nhau.
CHỮ KÝ CỦA BÊN BÁN (BÊN A) CHỮ KÝ CỦA BÊN MUA (BÊN B)

READ  Có Phải Mỹ Đã Sao Chép Trắng Trợn Tiêm Kích Đi Trước Thời Đại Của Hitler Để Tạo Ra B-2 Spirit? | các loại dự án

CHỮ KÝ CỦA NHỮNG NGƯỜI LÀM CHỨNG
(ký ghi rõ họ tên)

Làm hợp đồng đặt cọc như thế nào để KHÔNG mất tiền oan

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆĐẤT NỀN

Viết một bình luận