[NEW] Thị trấn Nhã Nam, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang | nhã nam bắc giang – Diaochoangduong

nhã nam bắc giang: คุณกำลังดูกระทู้


– Tổng diện tích theo k2 là: 1,27 km²
– Tổng số dân: 3983 người (2003)
– Mật độ dân số đạt 3136 người/km².
Kinh tế – Xã hội
Nhiệm kỳ qua, Nhã Nam đã hoàn thành 11/12 chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ xã lần thứ X đã đề ra. Giá trị sản xuất tăng trưởng bình quân 25,3%, vượt 8,6 % so với mục tiêu đại hội. Trong đó nông, lâm, thuỷ sản 35%, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng cơ bản là 22%; dịch vụ, thương mại là 43%. Giá trị sản xuất bình quân trên đầu người đạt 45,7 triệu đồng/người, đạt 222% so với mục tiêu đại hội. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Cơ sở vật chất hạ tầng được quan tâm đầu tư, thúc đẩy kinh tế xã hội. 5 năm qua, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây các công trình trọng điểm phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế- giáo dục, y tế, văn hóa xã hội trên địa bàn, như: 12/12 thôn trên địa bàn xã cứng hóa đường giao thông nông thôn với chiều dài 14,5 km. Tu sửa, nâng cấp tuyến đường liên
Công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ quan tâm, nâng cao về chất lượng trên các lĩnh vực, nhất là trong thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức
Phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những khuyết điểm hạn chế, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Nhã Nam phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm 14- 16%. Giá trị sản xuất bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 76 triệu đồng/người/năm. 50% tổ chức Đảng trở lên đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh. Chính quyền đạt tiên tiến và vững mạnh xuất sắc, Đảng bộ đạt TSVM.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Dương Đức Thảo- Phó bí thư thường trực Huyện ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả Đảng bộ xã Nhã Nam đạt được trong nhiệm kỳ qua, để tiếp tục hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, đồng chí yêu cầu Đảng bộ cần tập trung thực hiện làm tốt hơn nữa trong công tác xây dựng Đảng, chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Cần đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt Đảng bộ, Chi bộ, tăng cường sinh hoạt chuyên đề. Từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, chú ý đến công tác phát triển đảng viên, mỗi năm phấn đấu kết nạp từ 6 đảng viên trở lên. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các giải pháp khắc phục khuyết điểm hạn chế theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI). Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với tính tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ đảng viên. Phấn đấu hoàn thành 13 chỉ tiêu đã đề ra”.
Với tinh thần dân chủ, đoàn kết và trí tuệ, Đại hội đã bầu 11 đồng chí vào BCH Đảng bộ xã Nhã Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020; Lấy phiếu giới thiệu chức danh bí thư Đảng ủy đối với đồng chí Nguyễn Hải Nam và bầu đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI vào thời gian tới.

Nhã Nam là một thị trấn thuộc huyện Tân Yên tỉnh Bắc Giang , nước Việt Nam.- Tổng diện tích theo k2 là: 1,27 km²- Tổng số dân: 3983 người (2003)- Mật độ dân số đạt 3136 người/km².Nhiệm kỳ qua, Nhã Nam đã hoàn thành 11/12 chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ xã lần thứ X đã đề ra. Giá trị sản xuất tăng trưởng bình quân 25,3%, vượt 8,6 % so với mục tiêu đại hội. Trong đó nông, lâm, thuỷ sản 35%, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng cơ bản là 22%; dịch vụ, thương mại là 43%. Giá trị sản xuất bình quân trên đầu người đạt 45,7 triệu đồng/người, đạt 222% so với mục tiêu đại hội. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Cơ sở vật chất hạ tầng được quan tâm đầu tư, thúc đẩy kinh tế xã hội. 5 năm qua, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây các công trình trọng điểm phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế- giáo dục, y tế, văn hóa xã hội trên địa bàn, như: 12/12 thôn trên địa bàn xã cứng hóa đường giao thông nông thôn với chiều dài 14,5 km. Tu sửa, nâng cấp tuyến đường liên xã Nhã Nam đi Tân Hiệp Yên Thế ), tu sửa, xây dựng nhà văn hóa thôn, kênh cứng, xây dựng Trạm Y tế giai đoạn 2 và các công trình phụ trợ Trường Mầm non khu A, khu B, xây dựng 9 phòng học Trường Tiểu học; xây dựng đền Bà Cả Thục, tu sửa chùa Tứ Giáp…. với tổng kinh phí trên 34 tỷ đồng. Quốc phòng- an ninh được tăng cường. Trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Đến nay, xã đã hoàn thành 15/19 tiêu chí về NTM.Công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ quan tâm, nâng cao về chất lượng trên các lĩnh vực, nhất là trong thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ”. Chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể được nâng lên. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, báo cáo chính trị trình tại Đại hội Đảng bộ cũng chỉ ra những khuyết điểm hạn chế, đó là: Sản xuất hàng hóa tập trung chưa bền vững. Chất lượng sản phẩm nông nghiệp chưa đồng đều. CN- TTCN phát triển chậm. Công tác phát triển đảng viên mới ở một số Chi bộ còn gặp khó khănPhát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những khuyết điểm hạn chế, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Nhã Nam phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm 14- 16%. Giá trị sản xuất bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 76 triệu đồng/người/năm. 50% tổ chức Đảng trở lên đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh. Chính quyền đạt tiên tiến và vững mạnh xuất sắc, Đảng bộ đạt TSVM.Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Dương Đức Thảo- Phó bí thư thường trực Huyện ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả Đảng bộ xã Nhã Nam đạt được trong nhiệm kỳ qua, để tiếp tục hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, đồng chí yêu cầu Đảng bộ cần tập trung thực hiện làm tốt hơn nữa trong công tác xây dựng Đảng, chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Cần đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt Đảng bộ, Chi bộ, tăng cường sinh hoạt chuyên đề. Từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, chú ý đến công tác phát triển đảng viên, mỗi năm phấn đấu kết nạp từ 6 đảng viên trở lên. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các giải pháp khắc phục khuyết điểm hạn chế theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI). Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với tính tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ đảng viên. Phấn đấu hoàn thành 13 chỉ tiêu đã đề ra”.Với tinh thần dân chủ, đoàn kết và trí tuệ, Đại hội đã bầu 11 đồng chí vào BCH Đảng bộ xã Nhã Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020; Lấy phiếu giới thiệu chức danh bí thư Đảng ủy đối với đồng chí Nguyễn Hải Nam và bầu đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI vào thời gian tới.

READ  KHU DU LỊCH BCR CÓ GÌ ? - Ánh Abi | khu du lich bcr

[NEW] Thị trấn Nhã Nam, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang | nhã nam bắc giang – Diaochoangduong


– Tổng diện tích theo k2 là: 1,27 km²
– Tổng số dân: 3983 người (2003)
– Mật độ dân số đạt 3136 người/km².
Kinh tế – Xã hội
Nhiệm kỳ qua, Nhã Nam đã hoàn thành 11/12 chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ xã lần thứ X đã đề ra. Giá trị sản xuất tăng trưởng bình quân 25,3%, vượt 8,6 % so với mục tiêu đại hội. Trong đó nông, lâm, thuỷ sản 35%, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng cơ bản là 22%; dịch vụ, thương mại là 43%. Giá trị sản xuất bình quân trên đầu người đạt 45,7 triệu đồng/người, đạt 222% so với mục tiêu đại hội. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Cơ sở vật chất hạ tầng được quan tâm đầu tư, thúc đẩy kinh tế xã hội. 5 năm qua, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây các công trình trọng điểm phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế- giáo dục, y tế, văn hóa xã hội trên địa bàn, như: 12/12 thôn trên địa bàn xã cứng hóa đường giao thông nông thôn với chiều dài 14,5 km. Tu sửa, nâng cấp tuyến đường liên
Công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ quan tâm, nâng cao về chất lượng trên các lĩnh vực, nhất là trong thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức
Phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những khuyết điểm hạn chế, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Nhã Nam phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm 14- 16%. Giá trị sản xuất bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 76 triệu đồng/người/năm. 50% tổ chức Đảng trở lên đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh. Chính quyền đạt tiên tiến và vững mạnh xuất sắc, Đảng bộ đạt TSVM.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Dương Đức Thảo- Phó bí thư thường trực Huyện ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả Đảng bộ xã Nhã Nam đạt được trong nhiệm kỳ qua, để tiếp tục hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, đồng chí yêu cầu Đảng bộ cần tập trung thực hiện làm tốt hơn nữa trong công tác xây dựng Đảng, chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Cần đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt Đảng bộ, Chi bộ, tăng cường sinh hoạt chuyên đề. Từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, chú ý đến công tác phát triển đảng viên, mỗi năm phấn đấu kết nạp từ 6 đảng viên trở lên. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các giải pháp khắc phục khuyết điểm hạn chế theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI). Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với tính tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ đảng viên. Phấn đấu hoàn thành 13 chỉ tiêu đã đề ra”.
Với tinh thần dân chủ, đoàn kết và trí tuệ, Đại hội đã bầu 11 đồng chí vào BCH Đảng bộ xã Nhã Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020; Lấy phiếu giới thiệu chức danh bí thư Đảng ủy đối với đồng chí Nguyễn Hải Nam và bầu đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI vào thời gian tới.

READ  [NEW] Vincity Đan Phượng, Liên Hệ Chủ Đầu Tư Hotline 0979.86.1111 | vincity dan phuong - Diaochoangduong

Nhã Nam là một thị trấn thuộc huyện Tân Yên tỉnh Bắc Giang , nước Việt Nam.- Tổng diện tích theo k2 là: 1,27 km²- Tổng số dân: 3983 người (2003)- Mật độ dân số đạt 3136 người/km².Nhiệm kỳ qua, Nhã Nam đã hoàn thành 11/12 chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ xã lần thứ X đã đề ra. Giá trị sản xuất tăng trưởng bình quân 25,3%, vượt 8,6 % so với mục tiêu đại hội. Trong đó nông, lâm, thuỷ sản 35%, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng cơ bản là 22%; dịch vụ, thương mại là 43%. Giá trị sản xuất bình quân trên đầu người đạt 45,7 triệu đồng/người, đạt 222% so với mục tiêu đại hội. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Cơ sở vật chất hạ tầng được quan tâm đầu tư, thúc đẩy kinh tế xã hội. 5 năm qua, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây các công trình trọng điểm phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế- giáo dục, y tế, văn hóa xã hội trên địa bàn, như: 12/12 thôn trên địa bàn xã cứng hóa đường giao thông nông thôn với chiều dài 14,5 km. Tu sửa, nâng cấp tuyến đường liên xã Nhã Nam đi Tân Hiệp Yên Thế ), tu sửa, xây dựng nhà văn hóa thôn, kênh cứng, xây dựng Trạm Y tế giai đoạn 2 và các công trình phụ trợ Trường Mầm non khu A, khu B, xây dựng 9 phòng học Trường Tiểu học; xây dựng đền Bà Cả Thục, tu sửa chùa Tứ Giáp…. với tổng kinh phí trên 34 tỷ đồng. Quốc phòng- an ninh được tăng cường. Trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Đến nay, xã đã hoàn thành 15/19 tiêu chí về NTM.Công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ quan tâm, nâng cao về chất lượng trên các lĩnh vực, nhất là trong thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ”. Chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể được nâng lên. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, báo cáo chính trị trình tại Đại hội Đảng bộ cũng chỉ ra những khuyết điểm hạn chế, đó là: Sản xuất hàng hóa tập trung chưa bền vững. Chất lượng sản phẩm nông nghiệp chưa đồng đều. CN- TTCN phát triển chậm. Công tác phát triển đảng viên mới ở một số Chi bộ còn gặp khó khănPhát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những khuyết điểm hạn chế, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Nhã Nam phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm 14- 16%. Giá trị sản xuất bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 76 triệu đồng/người/năm. 50% tổ chức Đảng trở lên đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh. Chính quyền đạt tiên tiến và vững mạnh xuất sắc, Đảng bộ đạt TSVM.Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Dương Đức Thảo- Phó bí thư thường trực Huyện ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả Đảng bộ xã Nhã Nam đạt được trong nhiệm kỳ qua, để tiếp tục hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, đồng chí yêu cầu Đảng bộ cần tập trung thực hiện làm tốt hơn nữa trong công tác xây dựng Đảng, chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Cần đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt Đảng bộ, Chi bộ, tăng cường sinh hoạt chuyên đề. Từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, chú ý đến công tác phát triển đảng viên, mỗi năm phấn đấu kết nạp từ 6 đảng viên trở lên. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các giải pháp khắc phục khuyết điểm hạn chế theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI). Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với tính tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ đảng viên. Phấn đấu hoàn thành 13 chỉ tiêu đã đề ra”.Với tinh thần dân chủ, đoàn kết và trí tuệ, Đại hội đã bầu 11 đồng chí vào BCH Đảng bộ xã Nhã Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020; Lấy phiếu giới thiệu chức danh bí thư Đảng ủy đối với đồng chí Nguyễn Hải Nam và bầu đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI vào thời gian tới.

READ  [Update] Cho thuê nhà đất Hải Phòng | nhà đất văn minh - Diaochoangduong


Thị Trấn Nhã Nam-Bắc Giang


Tượng Đài Chủ Tịch Hồ Chí Minh Quảng Trường Sinh Hoạt Văn Hóa Thị Trấn Nhã Nam Bắc Giang ( tháng 11 năm 2021 ) .

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

Thị Trấn Nhã Nam-Bắc Giang

Nhã Nam – Cầu Gồ Yên Thế, Bắc Giang


Nhã Nam - Cầu Gồ Yên Thế, Bắc Giang

Thị Trấn Nhã Nam Huyện Tân Yên Tỉnh Bắc Giang [Video 4k]


Thị Trấn Nhã Nam Huyện Tân Yên Tỉnh Bắc Giang. Thị trấn Nhã Nam có tổng diện tích đất tự nhiên 127,16 ha, dân số 3.217 người với trên 800 hộ nằm ở 6 tổ dân phố. Là Phủ Yên Thế xưa, thị trấn có đường tỉnh lộ 398 (Bắc Giang đi Yên Thế), tỉnh lộ 294 (Phú Bình đi Kép) chạy qua. Cơ cấu kinh tế mang đậm nét đô thị với những ngành nghề sản xuất kinh doanh, buôn bán dịch vụ. Tuy nhiên đất nông nghiệp còn chiếm 50%.
Địa hình tương đối bằng phẳng, cốt cao độ phổ biến ở mức +15,00 +17,00 cao nhất ở phía Nam có Đồi Chùa có độ cao +25,00. Khí hậu nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa của đồng bằng trung du Bắc bộ, có nền nhiệt độ cao, nhiệt độ trung bình hàng năm là 2325oC, nhiệt độ cao nhất (tháng 6) là 39oC, nhiệt độ thấp nhất (tháng 12) là 8,2oC.
Cảm ơn bạn đã theo dõi thông tin từ Nhà Đẹp Bắc Giang, hãy nhấn thích và chia sẻ thông tin này đến mọi người!

Nhà Đẹp Bắc Giang: Chuyên về thiết kế kiến trúc nội thất phong thủy nhà đẹp, cũng là kênh thông tin góp phần mang bản sắc tỉnh Bắc Giang đến với thế giới. Hãy ĐĂNG KÝ KÊNH, THÍCH và CHIA SẺ để ủng hộ chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn!

© Bản quyền hình ảnh thuộc về Kts. Soát (Điện thoại: 0984.963.999 0838.555.333)
ttnhanam thitrannhanam huyentanyen tinhbacgiang nhadepbacgiang vedepbacgiang Ktssoat

Thị Trấn Nhã Nam Huyện Tân Yên Tỉnh Bắc Giang [Video 4k]

Nhã Nam, thị trấn của huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang


NXHYT/2020

Nhã Nam, thị trấn của huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

Đám cưới Văn Toàn – Mai Trang – TT Nhã Nam – Bắc Giang Flycam đồng quê


Đám cưới Văn Toàn Mai Trang TT Nhã Nam Bắc Giang Flycam đồng quê

Đám cưới Văn Toàn - Mai Trang - TT Nhã Nam - Bắc Giang Flycam đồng quê

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆBẤT ĐỘNG SẢN

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ nhã nam bắc giang

Viết một bình luận