[NEW] Huynh đệ thượng thư | quách đình bảo – Diaochoangduong

quách đình bảo: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

2,014

lượt xem

Rất hiếm gia đình có hai cha con hoặc hai anh em đều đỗ đạt và ra làm quan đồng triều như Quách Đình Bảo, Quách Hữu Nghiêm quê làng Phúc Khê Tiền, huyện Thanh Lan, phủ Tiên Hưng (nay là thôn Phúc Khê, xã Thái Phúc, huyện Thái Thụy). Hai anh em Quách Đình Bảo và Quách Hữu Nghiêm đều được vua Lê Thánh Tông tuyển vào “nhị thập bát tú” trong hội Tao Đàn do vua Lê Thánh Tông lập ra.

Sách “Lịch triều hiến chương loại chí” khảo chép và xếp loại Quách Đình Bảo vào “mười tám người phò tá có công lao và tài đức” thời Lê sơ. Ông sinh ngày 30 tháng 7 năm Giáp Dần (1434) tại làng Phúc Khê Tiền, huyện Thanh Lan, phủ Tiên Hưng. Thời bấy giờ, vua Lê Thánh Tông rất yêu thi ca trong khi Quách Đình Bảo lại giỏi văn chương nên được vua Lê Thánh Tông quý trọng. Ông đem hết tài năng và sức lực của mình cống hiến cho “vương triều thịnh trị”, ông được vua Lê Thánh Tông tin cẩn trao cho nhiều trọng trách, nhiều cương vị cao sang.

Đối với sự học, ông là người có công lao lớn, là người tấu trình với vua Lê dựng bia tiến sĩ và được vua chấp thuận. Đại Việt sử ký toàn thư ghi: “Ngày 15, dựng bia có bài ký ghi tên các tiến sĩ từ khoa Nhâm Tuất năm Đại Bảo thứ 3 vua Thái Tông triều ta đến nay. Vua cho là từ năm Đại Bảo thứ 3 triều Thái Tông đến giờ, việc dựng bia, đề tên tiến sĩ các khoa vẫn chưa làm được, sai Lễ bộ thượng thư Quách Đình Bảo biên rõ họ tên, thứ bậc các tiến sĩ từ khoa Nhâm Tuất năm Đại Bảo thứ 3 triều Thái Tông, khoa Mậu Thìn năm Thái Hòa thứ 6 triều Nhân Tông, khoa Quý Mùi năm Quang Thuận thứ 4, khoa Bính Tuất năm thứ 7, khoa Kỷ Sửu năm thứ 10, khoa Nhâm Thìn năm Hồng Đức thứ 3, khoa Ất Mùi năm thứ 6, khoa Mậu Tuất năm thứ 9, khoa Tân Sửu năm thứ 12 đến khoa Giáp Thìn năm nay, khắc vào bia đá… Vua Lê Thánh Tông chuẩn y, sai Công bộ khởi công dựng tạc bia. Ngày 15 tháng 8 năm 1484, 10 tấm bia đã được dựng. Sử cũ chép để công việc được chuẩn xác, Quách Đình Bảo còn cẩn thận sai người đi các nơi thống kê, sưu tầm tiểu sử từng vị tiến sĩ đỗ đạt qua các kỳ thi. Sử sách ghi rõ công lao của Quách Đình Bảo đã đề nghị nhà vua cho thay đổi danh xưng các vị đỗ đạt cho phù hợp với tình hình mới. Các danh hiệu Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa được ông đề nghị đổi thành Tiến sĩ cập đệ; Chánh bảng thành Tiến sĩ xuất thân; Phụ bảng thành đồng Tiến sĩ xuất thân. Theo chính sử sau khi công việc hoàn thành, năm 1485 Thượng thư bộ Lễ Quách Đình Bảo được vua đổi sang chức Thượng thư bộ Hình. Quách Đình Bảo còn tham gia biên soạn “Thiên nam dư hạ tập” (100 quyển) ghi chép về chế độ, luật lệ, văn thư điển lệ, cáo sắc của Đại Việt từ các triều đại trước đến thời nhà Lê, tham gia viết “Thân chinh ký sự” là những ghi chép về diễn biến cuộc nam chinh năm 1470 – 1471 của vua Lê Thánh Tông khi đi đánh Chiêm Thành. Quách Đình Bảo là vị quan thanh liêm có nhiều cống hiến cho Quốc gia Đại Việt nhưng lúc tuổi xế bóng Quách Đình Bảo xin về quê trí sĩ, thảnh thơi dạy học chứ không tìm cách ở lại kinh thành hưởng thụ xa hoa. Ông mất ngày 1 tháng 7 năm 1508 tại quê nhà thọ 76 tuổi được vua Lê truy phong làm Phúc thần làng Phúc Khê.

Người em trai út của Thám hoa Quách Đình Bảo là Quách Hữu Nghiêm sinh ngày 3 tháng 10 năm Nhâm Tuất (1442) lúc vụ án Lệ Chi Viên “dày oan” rơi lệ thế gian. Được sự rèn dũa của thầy Nguyễn Thành vốn là quan Tế tử Quốc tử giám về quê trí sĩ ở làng Kim Bôi, phủ Tiên Hưng năm 1466, niên hiệu Quang Thuận thứ 7, đời vua Lê Thánh Tông, Quách Hữu Nghiêm lên kinh đô ứng thí thi Đình và đỗ Hoàng giáp được bổ nhiệm làm quan ở Hàn lâm viện giữ chức Tả thị lang bộ Lễ. Năm 1484, ông được phong phó Đô ngự sử Ngự sử đài. Theo các tài liệu khảo cứu chức “Đô ngự sử – Ngự sử đài” là chức quan có trách nhiệm vạch tội những triều thần làm sai và can gián nhà vua. Trong đó “Đô ngự sử” là chức quan phụ trách ngự sử đài còn “Ngự sử đài” là cơ quan giám sát cao nhất của nhà nước phong kiến đặt ngay nội triều. Năm Canh Thân (1500), Quách Hữu Nghiêm được thăng Thái thường tự khanh. Năm 1502, ông được cử làm Chánh sứ đi sứ nhà Minh, không hổ thẹn với triều đình nhà Lê cử ông đi sứ, với tài thi văn và sự hiểu biết thông tuệ, Quách Hữu Nghiêm được Hoàng đế nhà Minh khen ngợi có phong thái bậc người tài thời Tam đại. Hoàng đế nhà Minh còn ban cho áo đại hồng có thêu con dê thần và đám mây bằng kim tuyến xen chỉ gai tơ sống, cực quý. Với tài ngoại giao của một Chánh sứ Quách Hữu Nghiêm luôn giữ chuẩn mực “Toàn quân mệnh, tráng quốc uy” nghĩa là làm tròn bổn phận bề tôi đối với vua và dùng tài trí của mình, trọng trách vua ban để làm tăng thế nước và ông đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được vua Lê trao cho. Theo “Lịch triều hiến chương loại chí” trang 171, chương IV phần bang giao do Phan Huy Chú biên soạn có chép lần đi sứ nhà Minh của Quách Hữu Nghiêm là để tạ ơn mũ áo mà Hoàng đế nhà Minh ban tặng cho vua Lê Hiến Tông tiếp tục “bồi đắp hòa khí, dập tắt chiến tranh”. Quách Hữu Nghiêm đã có bài diễn văn ra mắt hoàng đế Trung Hoa có nội dung “Cúi thấy chiếu thư ban xuống, tập phong vừa được quang vinh, áo mũ ban cho vẻ mình càng thêm rực rỡ. Tác thành có đạo, ghi nhớ trong lòng. Kính nghĩ, hoàng đế bệ hạ, áo mũ để khuyên mọi phương, lễ văn rực rỡ, đến cả cõi Nam xa cũng thêm vẻ đẹp huy hoàng. Thần kính giữ chức xưa được ban ân mới. Khắp bốn biển đều theo đức, thấm nhuần ơn huệ từ lâu đến muôn năm giữ yên dân, dằng dặc phú trời thêm hưởng”. Mãn hạn đi sứ, về đến Đại Việt, Quách Hữu Nghiêm liền được vua Lê trọng đãi, phong chức Thượng thư bộ Lại kiêm Đô ngự sử.

READ  dự án cầu vượt ngã 4 cơ điện hải phòng | tòa nhà charmvit trần duy hưng

Như vậy hai anh em Quách Đình Bảo và Quách Hữu Nghiêm cùng hàng Thượng thư đứng đầu triều Lê lúc bấy giờ. Vua Lê ban tặng đôi câu đối:

Tam bộ Thượng thư di tranh tạ

Lưỡng phiên cổ tướng vũ công thùy

Tạm dịch:

(Hai anh em Quách Đình Bảo, Quách Hữu Nghiêm giỏi thi thư lại kiêm võ bị giữ chức Thượng thư ba bộ/Hai lần cùng vua Lê Thánh Tông bình Chiêm thắng lợi)

Tiếc thay, vì một sự cố bất ngờ Quách Hữu Nghiêm đột ngột qua đời. Gia phả họ Quách làng Phúc Khê chép rằng: “…trên đường về thăm quê đến ngã ba sông Cun thuộc làng Thiên Quan thì mất ở đó…”. Làng Thiên Quan (xã Thái Hà ngày nay) thương xót vị quan tài ba, đức độ, ông mất đi là một tổn thất to lớn đối với triều đình nhà Lê thời đó nên dân làng Thiên Quan đã lập đền thờ ông tại ngã ba sông Cun. Vua Lê vô cùng thương xót ban cho dân làng Thiên Quan 54 mẫu ruộng để thờ phụng, hương khói cho ông và ban tặng gia tộc họ Quách bức đại tự “Thi lễ truyền gia”, đại tự vẫn được treo trang trọng tại từ đường họ Quách ở làng Phúc Khê từ đó đến nay.

Ông Quách Đình Hòa, trưởng tộc họ Quách, thôn Phúc Khê, xã Thái Phúc, huyện Thái Thụy

Từ đường họ Quách, làng Phúc Khê thờ hai cụ nhà chúng tôi cũng là hai anh em ruột cùng làm quan Thượng thư thời nhà Lê là Thám hoa Quách Đình Bảo (1434 -1508) và Hoàng giáp Quách Hữu Nghiêm (1442 – 1503), đó là niềm tự hào không chỉ riêng dòng tộc họ Quách chúng tôi. Từ đường họ Quách được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm 1990.

Ông Quách Đình Vinh, Chi hội trưởng Cựu thanh niên xung phong thôn Phúc Khê, xã Thái Phúc, huyện Thái Thụy, thành viên hội đồng gia tộc họ Quách

Cụ tổ chúng tôi là Quách Ý Trung và thân mẫu là Đào Thị Dung đã sinh ra 4 anh em cụ là: Quách Đình Bảo (1434), Quách Đình Thực (1437), Quách Đình Quý (1439), Quách Hữu Nghiêm (1442). Trong đó, cụ ông cả là Quách Đình Bảo và cụ ông út là Quách Hữu Nghiêm học hành giỏi giang, thi thư đỗ đạt làm quan Thượng thư ba bộ triều Lê.

Bà Quách Thị Lan, thành viên hội đồng gia tộc họ Quách, thôn Phúc Khê, xã Thái Phúc, huyện Thái Thụy

Làm quan thanh liêm, có nhiều công lao với đất nước, cũng như những vị quan đương thời, cụ tôi Quách Đình Bảo xin về trí sĩ dạy học chứ không ở lại kinh thành. Ông mất ngày 1 tháng 7 năm 1508 tại quê nhà thọ 76 tuổi. Sau khi mất, cụ được vua Lê truy phong làm Phúc thần làng Phúc Khê.

Ông Quách Đình Thuyên, trưởng ban tổ chức hội đồng gia tộc họ Quách, thôn Phúc Khê, xã Thái Phúc, huyện Thái Thụy

Noi gương hiếu học của các cụ, con cháu dòng tộc họ Quách, làng Phúc Khê phấn đấu học hành đỗ đạt. Hiện dòng tộc có 9 tiến sĩ (trong đó có 1 gia đình có bố và hai con đều là tiến sĩ); 15 thạc sĩ, 168 cử nhân; 1 sĩ quan cấp tướng quân đội, 1 sĩ quan cấp tá công an, 1 nhà giáo nhân dân, 1 thầy thuốc ưu tú…

 Quang Viện

[NEW] Chuyện những dòng họ ‘khoa bảng’ (Kỳ 1): Anh em tiến sĩ họ Quách ăn lộc tổ tiên | quách đình bảo – Diaochoangduong

Trong “Kiến văn tiểu lục” cho hay về âm đức của tổ tiên anh em tiến sĩ họ Quách đã đắp bồi mà nhờ đó con cháu hiển danh ở đời. Điểm này, nơi “Tam khôi bị lục” có chép: “Người đời truyền rằng: ông nội của Ông (Quách Đình Bảo – Người dẫn chú) được vàng của người Tàu đánh mất, không lấy đem trả lại, nhân đó được trả ơn bằng chỗ cát địa”.

Ông cha nhân đức, phúc phần cháu con

Tục truyền tổ phụ hai ông này ở thôn quê, tính tình chất phác, không tranh cạnh với ai, thường chăn vịt ngoài đồng, khi cuốc đất, bắt được một chĩnh vàng bỏ rơi, liền than thở nói rằng: “Không vì cớ gì mà được của rơi, không phải phần mình được hưởng phúc, đấy là đạo trời rất kiêng kỵ, chỉ mong sao cho con cháu được thành đạt, người trong làng khen là hiền lành, như thế là đủ, đem vàng này về làm gì?” bèn đem giấu kín vào chỗ khác. 

Cách mấy tháng sau, có người khách phương Bắc sang nước ta, đến chỗ ấy kêu khóc, ông này hỏi cặn kẽ, người khách nói là của tiên tổ cất để ở đấy, hỏi đến số vàng, biết được sự thực, bèn chỉ cho chỗ đã cất giấu và bảo đến đấy lấy và mang đi. Người khách cảm tạ nói: “Tôi biết qua địa lý, ở đây có hai ngôi huyệt tốt: một ngôi đời đời kế tiếp làm công khanh; một ngôi đỗ Tiến sĩ một đời, ông thích ngôi nào, tôi sẽ để giúp để báo ơn đức”. 

Ông này là người thôn quê ngay thẳng, liền trả lời rằng: “Nhà tôi nhiều đời nghèo túng, có đâu dám mong quá phận định, chỉ muốn con cháu một đời đỗ Tiến sĩ, công danh hiển hách, thế là đủ rồi”. Vì thế người khách để đất giúp. Đến đời người cháu, quả nhiên hai anh em Quách Đình Bảo và Quách Hữu Nghiêm cùng đỗ Tiến sĩ. Tên tuổi được khắc vào bia tiến sĩ Văn Miếu Thăng Long.

Nơi “Lịch triều tiến sĩ đề danh bi ký” ghi lại nội dung các bia tiến sĩ, trong “Quang Thuận tứ niên Quí Mùi khoa tấn sĩ đề danh bi ký”, có khắc ở danh sách đệ nhất giáp tam danh tiến sĩ cập đệ: “Quách Đình Bảo. Thanh Lan huyện, Phúc Khê xã nhân, nhị thập tứ tuế trúng”. Còn “Quang Thuận thất niên Bính Tuất khoa tấn sĩ đề danh bi ký” thì có khắc trong danh sách Đệ nhị giáp bát danh tứ tấn sĩ xuất thân“Quách Hữu Nghiêm. Thanh Lan huyện, Phúc Khê xã nhân, nhị thập nhị tuế trúng”. 

READ  Cả Trường Quay Há Hốc Mồm Với Màn Vũ Đạo Nóng Bỏng Của Cô Gái Trên Bạn Muốn Hẹn Hò | BMHH 2020 | ttc hoàng văn thụ

Từ đó về sau tuy không có ai quý hiển như hai anh em họ Quách nữa, nhưng nhiều người trong họ vẫn đỗ thi Hương và làm quan châu, quan huyện, tưởng như cái gốc nền nghiên bút vẫn còn lưu dấu vết lại vậy.

Đỗ tiến sĩ cũng như cá chép vượt Vũ Môn hóa rồng vậy

Bảng vàng họ Lương, họ Quách

Quách Đình Bảo cùng Lương Thế Vinh đều nổi tiếng nơi trường ốc, trước 3 tháng vào kinh thi Hội, Thế Vinh đến thăm Đình Bảo, khi đi đến một nhà hàng ở trước cửa làng, hỏi dò, biết là Đình Bảo đương đọc sách. Thế Vinh cười và nói: “Kỳ thi gần đến nơi, hãy còn cố sức học, chỉ có tiếng hão thôi, chắc là anh này trong bụng chẳng có uẩn súc gì cả”, liền quay trở về, không gặp Đình Bảo. 

Lúc Đình Bảo ra chơi hàng, bà chủ hàng nói cho biết, Đình Bảo nói: “Người ấy tất nhiên là Thế Vinh”, liền sửa soạn hành trang đến thăm. Khi đến nơi, Thế Vinh không ở nhà, hỏi đi đâu, người nhà bảo cho biết là Thế Vinh đương cùng trẻ con trong làng buông diều ở ngoài đồng. Đình Bảo hoang mang nói: “Tài học người này, ta không thể theo kịp được”. Trở về nhà, cũng không dùi mài khổ sở nữa. Đến lúc thi Hội, Đình Bảo đỗ đầu, vào thi Đình, Thế Vinh đỗ Trạng nguyên, Đình Bảo đỗ Thám hoa, lại đỗ kém xuống một bậc.

“Nam Hải dị nhân” cho hay, khoa Lương Thế Vinh đỗ, Nguyễn Đức Trinh thi đỗ Bảng nhãn, Quách Đình Bảo thi đỗ Thám hoa, ba người cùng có tiếng hay chữ từ thuở nhỏ. Vua Lê Thánh Tông vui mừng vì chọn được nhân tài xuất chúng, bèn lệnh cho thêu ba lá cờ ban cho mỗi người một lá, để cho vinh quy. Trong cờ thêu bốn câu rằng:

Trạng nguyên Lương Thế Vinh, 

Bảng nhãn Nguyễn Đức Trinh, 

Thám hoa Quách Đình Bảo, 

Thiên hạ cộng tri danh.

Năm Quách Đình Bảo đỗ Tiến sĩ nhằm khoa thi Quý Mùi (1463) đời vua Lê Thánh Tông, lúc đó ở tuổi 24. Về quan lộ của ông, “Tam khôi bị lục” cho biết ban đầu ông làm Hàn lâm trực học sĩ, rồi Đông các hiệu thư, Chánh phó Đô ngự sử. Sau làm Lễ bộ thượng thư, rồi Hình bộ thượng thư. Sau ông phụng mệnh cùng Thân Nhân Trung biên soạn bộ Thiên nam dư hạ tập và Thân chinh kỷ sự.

Điểm thú vị là, hai anh em họ Quách sau này đều cùng làm ở những vị trí tương đương nhau. Quách Đình Bảo từng làm đến Lễ, Hình bộ thượng thư kiêm Đô ngự sử, em ông là Hữu Nghiêm, sau cũng nối gót anh in hệt như thế. 

Tranh Bắc sứ phất phàm

Đi sứ vua Minh khâm phục tài

Lê Quý Đôn khi ghi chép về Quách Hữu Nghiêm cho hay, ông “là người phóng khoáng, có tài bàn luận”. Nối gót anh trai, Hữu Nghiêm đỗ Tiến sĩ khoa Bính Tuất (1466), sau anh ba năm. Năm ấy, Quách Hữu Nghiêm 22 tuổi. 

Vào chốn miếu đường nhà Lê, lại gặp vị vua giỏi Lê Thánh Tông trị vì, anh em họ Quách thi thố được tài năng của mình. “Đại Việt lịch triều đăng khoa lục” cho biết, khi Hữu Nghiêm được cử đi sứ nhà Minh, thì vua Minh phục tri thức của sứ nước Nam, “thấy văn chương khen là nhân tài đời Tam đại (Tam đại là Hạ, Thương, Châu bên Trung Hoa) là đời thịnh trị, nhân tài tuấn tú”. 

Sự thể việc được ngợi khen ấy, được “Ngự chế Việt sử tổng vịnh” và “Lịch triều hiến chương loại chí” ghi lại. Theo đó, khi đi sứ Trung Hoa, Hoàng hậu nhà Minh thấy sứ Việt đến, sai quan ra thu các hòm, kiểm nhận các thứ hương lạ. Lúc ấy, Quách Hữu Nghiêm có mua chiếc áo long cổn, vốn là của cấm, ông để trong hòm. Sợ người Minh kiểm xét thấy được, ông bèn làm bài bảng văn của sứ bộ rồi thu dị hương dâng lên.

Bài văn viết: “Kẻ thất phu mang ngọc bích, kinh Xuân Thu chê là ham của; lái buôn người Hồ giấu ngọc châu, sử họ Mã răn là liều mình. Cho nên kẻ gõ cửa dâng ngọc lòng trung thành cũng đáng khen; kẻ dâng cần bộc để tỏ lòng, tuy vật nhỏ mọn mà đáng quý. Kẻ dở người hay, gương soi đã rõ.

Nay sứ bộ chúng tôi, đi từ phương xa tới, được thấy ánh sáng thượng quốc. Muôn dặm trèo non vượt biển chẳng quản vất vả. Chín tầng nhật nguyệt sáng soi, vui sướng được thấy mặt rồng. Đến chốn thanh danh văn vật của triều Ngu Thuấn, được thấy lễ nhạc, y quan của chế độ nhà Chu. Tôn kính để dạ, báo đáp không cùng. Phàm những của cải đem theo, đâu dám tơ hào luyến tiếc.

Chúng tôi có một hộp hương kỳ nam rất quý lạ, xin giao cho sai quan, xét thu dâng vào”. 

Lại cũng dạo phụng mệnh sang sứ Trung Quốc, theo “Kiến văn tiểu lục”, ông gặp một người giỏi nghề suy tính đẩu số, cùng nhau chơi bời thân mật, khi Hữu Nghiêm trở về, người ấy trao cho một phong thư và dặn bảo rằng: “Khi về đến nhà sẽ mở ra xem”.

Kịp lúc về đến kinh sư, mở phong thư xem, chỉ thấy một mảnh giấy nói về ngày chết của Hữu Nghiêm, lại nói: “Sẽ làm thành hoàng xã Thuyền Quan (thuộc tỉnh Thái Bình – Người dẫn chú) trong bản huyện, miếu thờ ở bến sông”. Hữu Nghiêm có ý ghét những câu đoán số ấy, về được mấy năm thì mất, sau thường hiển linh ở xã Thuyền Quan, do đấy, dân địa phương lập miếu ở bên ngã ba sông, hàng năm theo thời tiết cúng tế…


Tạ Tình – Ngọc Anh


01. Nửa Hồn Thương Đau
02. Sầu Vương Mây Khói 3:39
03. Sầu Khúc 08:26
04. Tháng Sáu Trời Mưa 13:46
05. Cuối Cùng Là Hư Vô 18:23
06. Riêng Một Góc Trời (Bằng Kiêu, Ngọc Anh) 21:54
07. Cho Em Quên Tuổi Ngọc 26:40
08. Em Về Nào Có Hay 31:28
09. Tạ Tình (Trần Thái Hòa, Ngọc Anh) 36:41
10. Mùa Thu Chết 42:04
11. Tình Khúc Thứ Nhất 46:20
12. Em Hãy Về Đi 51:06

READ  [NEW] Nhà Hàng Tiệc Cưới Seventh Palace Thủ Đức | nhà hàng seventh palace - Diaochoangduong

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

Tạ Tình  - Ngọc Anh

THVL | Tuyệt đỉnh song ca nhí – Tập 11[1]: Ru lại câu hò – Bảo Ngọc, Quách Phú Thành


Tuyệt đỉnh song ca nhí với đỉnh cao hòa âm của các tài năng nhí. Sự kết hợp chưa từng có giữa một ca sĩ và một nghệ sĩ chuyên về diễn xuất: nghệ sĩ Thanh Bạch – Đoan Trang, Đại Nghĩa – Cẩm Ly, Thu Trang – Dương Triệu Vũ và cùng chung tay rèn luyện để các tài năng nhí tỏa sáng. Đón xem chương trình lúc 21h Thứ Ba hàng tuần trên kênh THVL1và phát lại lúc 12h00 Thứ Tư trên kênh THVL2.
Mọi đóng góp để chương trình hoàn thiện hơn vui lòng liên hệ:
Website: http://www.thvli.vn
http://www.thvl.vn
Subscribe: https://www.youtube.com/THVLGiaiTri/?sub_confirmation=1
Facebook: https://www.facebook.com/VinhLongTV
Google Plus: https://www.google.com/+THVLGiaiTri

THVL | Tuyệt đỉnh song ca nhí - Tập 11[1]: Ru lại câu hò - Bảo Ngọc, Quách Phú Thành

COME OUT–BƯỚC RA ÁNH SÁNG #44 FULL | Bisexual Leo Đình Bảo đau khổ bị TIỀN BẠC cướp mất tình yêu đẹp


COME OUT–BƯỚC RA ÁNH SÁNG 44 FULL | Bisexual Leo Đình Bảo đau khổ bị TIỀN BẠC cướp mất tình yêu đẹp 😢 | 220719
COMEOUT BUOCRAANHSANG BRAS
✅ Đăng kí theo dõi/Subscribe MCVMEDIA:
http://bit.ly/SubscribeMCVMEDIA
► Playlist các tập COMEOUT: http://bit.ly/PlaylistCOMEOUT
⭐ THÔNG TIN KHÁCH MỜI:
Lâm Khánh Chi: http://bit.ly/FacebookLamKhanhChi
Lê Minh Tuân: http://bit.ly/FacebookLeMinhTuan
💡 CÚ PHÁP TÌM NHANH:
come out tap 44, come out 44, bras tap 44, bras 44
📺 GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH:
\”COME OUT BƯỚC RA ÁNH SÁNG\” là một chương trình truyền hình thực tế Talkshow giữa MC và nhân vật có câu chuyện đặc biệt. Mong muốn của chương trình đem đến cho cộng đồng LGBT có thể tâm sự những nỗi niềm của bản thân, chia sẻ câu chuyện của chính mình về quá trình trải qua những nỗi đau và đấu tranh nội tâm để nhận được sự cảm thông từ gia đình và được xã hội công nhận và sống thực với chính mình.
🔔 KHUNG GIỜ PHÁT SÓNG: 8H Thứ Hai hàng tuần trên kênh youtube MCVMedia: http://bit.ly/SubscribeMCVMedia.
🚩 Theo dõi các thông tin về COME OUT – BƯỚC RA ÁNH SÁNG:
► Playlist ĐẠI CHIẾN TỨ SẮC – FULL:
http://bit.ly/PlaylistDAICHIENTUSAC
► Playlist RUNNING WOMEN (NHỮNG CÔ NÀNG NĂNG ĐỘNG) – FULL:
http://bit.ly/PlaylistRUNNINGWOMEN
► Playlist GIẢI MÃ KỲ TÀI 2019 FULL:
http://bit.ly/PlaylistGMKTDLKT
💎 Fanpage MCVMedia: http://bit.ly/FanpageMCVMEDIA
🌐 Website: http://mcv.com.vn
🌐 Youtube:
Đăng ký/Subscribe MCVMEDIA: http://bit.ly/SubscribeMCVMedia
Đăng ký/Subscribe MCVTV: http://bit.ly/SubscribeMCVTV
🌐 Dailymotion:
http://www.dailymotion.com/MCVMedia
http://www.dailymotion.com/MCVTV
~~~~~~~~~
© Tất cả video thuộc các chương trình của MCV CORPORATION đã được đăng ký bản quyền với Youtube. Vui lòng không sao chép, reupload dưới mọi hình thức.
✖ Mọi hành vi sao chép, reupload có thể dẫn đến việc tài khoản của bạn bị khóa vĩnh viễn.
~~~~~~~~~

COME OUT–BƯỚC RA ÁNH SÁNG #44 FULL | Bisexual Leo Đình Bảo đau khổ bị TIỀN BẠC cướp mất tình yêu đẹp

Gánh Mẹ ~ Quách Beem — Nghe Cảm Động Rơi Nước Mắt!!


Link gôc: https://youtu.be/TT7CoL30l2g
Gánh Mẹ ~ Quách Beem Nghe Cảm Động Rơi Nước Mắt!!
Donate : 0365975534 (DANG HUU QUAN)
Donate : 040096805855 SacomBank (DANG HUU QUAN)
ganhme quachbeem
Link fb : https://www.facebook.com/iamcauquan
Mọi người tương tác fb để nhận nhiều phần quà hấp dẫn nhé!
SĐT+ZALO : 0365975534
Liên Hệ QC : [email protected]
Link Mp3: http://mp3.zing.vn/baihat/GanhMeLa…
Link MV gốc: https://youtu.be/erSjxn4ch7M
Lyric:
Bài hát: Gánh Mẹ
Ca sĩ: Quách Beem
Cho con gánh mẹ một lần
Cả đời mẹ đã tảo tần gánh con
Cho con gánh mẹ đầu non
Cả lòng mẹ đã gánh con biển trời
Ngày xưa mẹ gánh à ơi
Con xin gánh lại những lời mẹ ru
Đường đời sương gió mịt mù
Vì con hạnh phúc chẳng từ gian nan
Để con gánh mẹ đừng can
Sợ khi mẹ mất muộn màng gánh ai
Cho con gánh cả tháng dài
Gánh qua năm ròng
Những ngày đắng cay
Cho con gánh cả đôi vai
Thân cò lặn lội sớm mai vai gầy
Mẹ già lá sắp xa cây
Lỡ đâu lá rụng tội này gánh sao
Mẹ ơi sóng biển dạt dào
Con sao gánh hết công lao một đời
Bông hồng cài áo đúng nơi
Đâu bằng bông hiếu giữa trời bao la
Cho con gánh lại mẹ già
Để sau người gánh chính là con con
Cho con gánh mẹ một lần
Cả đời mẹ đã tảo tần gánh con
Cho con gánh mẹ đầu non
Cả lòng mẹ đã gánh con biển trời
Ngày xưa mẹ gánh à ơi
Con xin gánh lại những lời mẹ ru
Đường đời sương gió mịt mù
Vì con hạnh phúc chẳng từ gian nan
Để con gánh mẹ đừng can
Sợ khi mẹ mất muộn màng gánh ai
Cho con gánh cả tháng dài
Gánh qua năm ròng
Những ngày đắng cay
Cho con gánh cả đôi vai
Thân cò lặn lội sớm mai vai gầy
Mẹ già lá sắp xa cây
Lỡ đâu lá rụng tội này gánh sao
Mẹ ơi sóng biển dạt dào
Con sao gánh hết công lao một đời
Bông hồng cài áo đúng nơi
Đâu bằng bông hiếu giữa trời bao la
Cho con gánh lại mẹ già
Để sau người gánh chính là con con
Cho con gánh cả đôi vai
Thân cò lặn lội sớm mai vai gầy
Mẹ già lá sắp xa cây
Lỡ đâu lá rụng tội này gánh sao
Mẹ ơi sóng biển dạt dào
Con sao gánh hết công lao một đời
Bông hồng cài áo đúng nơi
Đâu bằng bông hiếu giữa trời bao la
Cho con gánh lại mẹ già
Để sau người gánh chính là con con
Để sau người gánh
Chính là con con

➞Nếu Thấy Hay Thì L͚I͚K͚E͚ Và S͚U͚B͚S͚C͚R͚I͚B͚E͚ Kênh Nhé^^!!
🔔 Bật Chuông Để Có Thông Báo Về Video Mới Nhất Nha.

Gánh Mẹ ~ Quách Beem -- Nghe Cảm Động Rơi Nước Mắt!!

Eden – Dalena


EDEN
by Dalena
Once a place of happiness,
quiet nights beneath the stars
With his loved one by his side,
innocence inside her heart.
Now their gone with just their memories
of a time when God was near
walking with them through this land,
this land that now has disappeared.
The people had to go away, for in the end,
their choice was sin, But they believed there’d come a day, they would all come back again.
Walking through this quiet land, silent tears God cries alone, so much more that he had planned for the ones he’d called his own.
The people here have gone away, and at the gate, I said goodbye.
With sword in hand, I must defend,
their return I must deny
Now the time has come again, another place, a different land, will you choose to be with him?
Or reject his saving plan…
The people here have gone away, all of us remember when, but they believed there’d come a day, they would all come back again.
The people here have gone away, in sorrow we remember when, but they believed there’d come a day, they would all come back again.
… Very soon there’ll come a day, they will all come back again.

Eden - Dalena

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆBẤT ĐỘNG SẢN

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ quách đình bảo

Viết một bình luận