[NEW] Dự án mở rộng Xa lộ Hà Nội | đường song hành xa lộ hà nội – Diaochoangduong

đường song hành xa lộ hà nội: คุณกำลังดูกระทู้

Hình 1: Dự án mở rộng Xa Lộ Hà Nội

Thông tin chi tiết của Dự án:
C
ông ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII là đơn vị thi công với các gói thầu đường chính và đường song hành hai bên chi tiết cụ thể:

– Gói xây lắp BS1: Xây dựng đường dân sinh và rào chắn (phía trái tuyến đoạn từ đường Quốc Hương đến đường Giang Văn Minh, Quận 2) (đã thi công xong).

– Gói thầu XL1: :Xây dựng hệ thống thoát nước thuộc công trình đầu tư 1 phần xa lộ Hà Nội (đã thi công xong).

– Gói thầu XL2: Xây dựng tuyến đường thuộc công trình đầu tư 1 phần xa lộ Hà Nội (đã thi công xong).

– Gói thầu XL6B: Xây dựng đường và hệ thống thoát nước của đường chính (đoạn từ Trạm thu phí cũ đến Nam nút Cát Lái) (đã thi công xong).

– Gói thầu XL6F: Xây dựng phần đường chính trong đoạn nút giao Cát Lái (đã thi công xong).

– Gói thầu XL1: Xây dựng đường và hệ thống thoát nước của đường chính ( đoạn từ ngã tư Tây Hòa đến nút giao Bình Thái) (đã thi công xong).

– Gói thầu XL2: Xây dựng hệ thống thoát nước của đường chính (đoạn từ ngã tư Bình Thái đến ngã tư Thủ Đức) (đã thi công xong).

– Gói thầu XL7: Xây dựng đường và hệ thống thoát nước phần đường chính, đoạn từ nút giao Thủ Đức đến cầu suối Cái (đã thi công xong).

– Gói thầu XL8: Xây dựng đường và hệ thống thoát nước phần đường chính đoạn từ cầu Suối Cái đến nút giao Trạm 2 (đã thi công xong).

– Gói thầu XL8A: Xây dựng đường và hệ thống thoát nước của đường chính, đoạn từ cuối nút giao Trạm 2 đến đầu nút giao Đại học quốc gia (đã thi công xong).

– Gói thầu SHT-2A: Xây dựng đường song hành trái (đoạn từ cầu Sài Gòn đến cầu Rạch Chiếc) (đang thi công).

– Gói thầu SHT-6A: Xây dựng đường song hành trái (đoạn từ cầu Rạch Chiếc đến nút giao ngã tư Thủ Đức) (đang thi công).

– Gói thầu SHT-8A: Xây dựng đường song hành trái (đoạn từ nút giao ngã tư Thủ Đức đến cầu Suối Cái) (đang thi công).

.- Gói thầu SHT-10A: Xây dựng đường song hành trái (đoạn từ cầu Suối Cái đến nút giao Đại học Quốc gia) (đang thi công).

– Gói thầu SHP-3A: Xây dựng đường song hành phải (đoạn từ cầu Rạch Chiếc đến UBND Quận 9) (đang thi công).

– Gói thầu SHP-5A: Xây dựng đường song hành phải (đoạn từ UBND Quận 9 đến cuối nút giao ngã tư Thủ Đức) (đang thi công).

– Gói thầu SHP-7A: Xây dựng đường song hành phải (đoạn từ cuối nút giao ngã tư Thủ Đức đến nút giao Đại học Quốc gia) (đang thi công).

– Gói thầu SHP-3C: Xây dựng đường song hành trái (đoạn từ cầu Suối Cái đến nút giao Đại học Quốc gia) (đang thi công).

– Gói thầu BS2: Xây dựng cầu Suối cái và cải tạo đoạn rạch tương ứng (đang thi công).

– Gói thầu Xây lắp SH-9A: Xây dựng đường song hành hai bên, đoạn qua nút giao thông trạm 2 thuộc Dự án mở rộng Xa Lộ Hà Nội và Quốc lộ 1, đoạn từ ngã ba trạm 2 cũ đến nút giao Tân Vạn.

  Thông tin các gói thầu:

GÓI THẦU SHT-2A: XÂY DỰNG ĐƯỜNG SONG HÀNH TRÁI (ĐOẠN TỪ CẦU SÀI GÒN ĐẾN CẦU RẠCH CHIẾC)

* Tên dự án: Mở rộng Xa lộ Hà Nội.

* Thông tin chung :Thực hiện thi công xây lắp gói thầu SHT-2A: Xây dựng đường song hành trái (đoạn từ cầu Sài Gòn đến cầu Rạch Chiếc) thuộc dự án Mở rộng Xa lộ Hà Nội, với các công việc chính như sau:
– Thi công nền mặt đường;
–  Thi công vỉa hè;
– Thi công hệ thống cống dọc thoát nước mưa;
– Thi công cầu vượt đường ống nước.

* Thời gian  hiện dự án : 18 tháng.* Giá hợp đồng : 140 tỷ đồng

Địa điểm xây dựng : Quận 2 – Tp Hồ Chí Minh. 

GÓI THẦU SHT-6A: XÂY DỰNG ĐƯỜNG SONG HÀNH TRÁI (ĐOẠN TỪ CẦU RẠCH CHIẾC ĐẾN NÚT GIAO NGÃ TƯ THỦ ĐỨC)

* Tên dự án: Mở rộng Xa lộ Hà Nội.

* Thông tin chung :Thực hiện thi công xây lắp gói thầu SHT-6A: Xây dựng đường song hành trái (đoạn từ cầu Rạch Chiếc đến nút giao ngã tư Thủ Đức) thuộc dự án Mở rộng Xa lộ Hà Nội, với các công việc chính như sau:
– Thi công nền mặt đường;
 – Thi công vỉa hè;
– Thi công hệ thống cống dọc thoát nước mưa;
– Thi công cầu vượt đường ống nước.

* Quy mô dự án :

* Giá hợp đồng : 159,7 tỷ đồng.

* Thời gian  hiện dự án : 18 tháng.

Địa điểm xây dựng : Quận Thủ Đức – Tp Hồ Chí Minh.

GÓI THẦU XÂY LẮP SHT-8A : XÂY DỰNG ĐƯỜNG SONG HÀNH TRÁI (ĐOẠN TỪ NGÃ TƯ THỦ ĐỨC ĐẾN CẦU SUỐI CÁI)

* Tên dự án: Mở rộng Xa lộ Hà Nội.

* Thông tin chung :Thực hiện thi công xây lắp gói thầu SHT-8A: Xây dựng đường song hành trái (đoạn từ nút giao ngã tư Thủ Đức đến cầu Suối Cái) thuộc dự án Mở rộng Xa lộ Hà Nội, với các công việc chính như sau:
– Thi công nền mặt đường;
– Thi công vỉa hè;
–  Thi công hệ thống cống dọc thoát nước mưa;

* Giá hợp đồng : 64,2 tỷ đồng.

* Thời gian  hiện dự án : 12 tháng.

Địa điểm xây dựng : Quận Thủ Đức – Tp Hồ Chí Minh.

GÓI THẦU XÂY LẮP SHT-10A : XÂY DỰNG ĐƯỜNG SONG HÀNH TRÁI (ĐOẠN TỪ CẦU SUỐI CÁI ĐẾN NÚT GIAO ĐHQG)

* Tên dự án: Mở rộng Xa lộ Hà Nội.

* Thông tin chung :Thực hiện thi công xây lắp gói thầu SHT-10A: Xây dựng đường song hành trái (đoạn từ cầu Suối Cái đến nút giao ĐHQG) thuộc dự án Mở rộng Xa lộ Hà Nội, với các công việc chính như sau:
– Thi công nền mặt đường;
–  Thi công vỉa hè;
– Thi công hệ thống cống dọc thoát nước mưa;

* Thời gian  hiện dự án : 12 tháng.* Giá hợp đồng : 46,6 tỷ đồng.

Địa điểm xây dựng : Quận Thủ Đức – Tp Hồ Chí Minh.

GÓI THẦU XÂY LẮP SHP-3A : XÂY DỰNG ĐƯỜNG SONG HÀNH PHẢI (ĐOẠN TỪ CẦU RẠCH CHIẾC ĐẾN UBND QUẬN 9)

READ  [Update] Top 10+ Văn Phòng Ảo giá tốt Hà Nội [Chi tiết các Quận] | thuê văn phòng ảo hà nội - Diaochoangduong

* Tên dự án: Mở rộng Xa lộ Hà Nội.

* Thông tin chung :Thực hiện thi công xây lắp gói thầu SHP-3A: Xây dựng đường song hành phải (đoạn từ cầu Rạch Chiếc đến UBND Quận 9) thuộc dự án Mở rộng Xa lộ Hà Nội, với các công việc chính như sau:
– Thi công nền mặt đường;
– Thi công vỉa hè;
– Thi công hệ thống cống dọc thoát nước mưa;

* Giá hợp đồng : 105,9 tỷ đồng.

* Thời gian  hiện dự án : 15 tháng.

Địa điểm xây dựng : Quận 9 – Tp Hồ Chí Minh.

GÓI THẦU XÂY LẮP SHP-5A : XÂY DỰNG ĐƯỜNG SONG HÀNH PHẢI (ĐOẠN TỪ UBND QUẬN 9 ĐẾN CUỐI NÚT GIAO NGÃ TƯ THỦ ĐỨC)

* Tên dự án: Mở rộng Xa lộ Hà Nội.

* Thông tin chung :Thực hiện thi công xây lắp gói thầu SHP-5A: Xây dựng đường song hành phải (đoạn từ UBND Quận 9 đến cuối nút giao ngã tư Thủ Đức) thuộc dự án Mở rộng Xa lộ Hà Nội, với các công việc chính như sau:
–  Thi công nền mặt đường;
– Thi công vỉa hè;
– Thi công hệ thống cống dọc thoát nước mưa;

* Thời gian  hiện dự án : 11 tháng.* Giá hợp đồng : 50,5 tỷ đồng.

Địa điểm xây dựng : Quận 9 – Tp Hồ Chí Minh.

 GÓI THẦU XÂY LẮP SHP-7A : XÂY DỰNG ĐƯỜNG SONG HÀNH PHẢI (ĐOẠN TỪ CUỐI NÚT GIAO NGÃ TƯ THỦ ĐỨC ĐẾN NÚT GIAO ĐẠI HỌC QUỐC GIA)

* Tên dự án: Mở rộng Xa lộ Hà Nội.

* Thông tin chung :Thực hiện thi công xây lắp gói thầu SHP-7A: Xây dựng đường song hành phải (đoạn từ cuối nút giao ngã tư Thủ Đức đến nút giao ĐHQG) thuộc dự án Mở rộng Xa lộ Hà Nội, với các công việc chính như sau:
– Thi công nền mặt đường;
– Thi công vỉa hè;
– Thi công hệ thống cống dọc thoát nước mưa;

* Thời gian  hiện dự án : 14 tháng.* Giá hợp đồng : 107 tỷ đồng.

Địa điểm xây dựng : Quận 9 – Tp Hồ Chí Minh

GÓI THẦU XÂY LẮP SHP-3C : TRỒNG CÂY XANH VÀ LÁT GẠCH VỈA HÈ ĐƯỜNG SONG HÀNH PHẢI (ĐOẠN TỪ CẦU RẠCH CHIẾC ĐẾN NÚT GIAO ĐẠI HỌC QUỐC GIA)

* Tên dự án: Mở rộng Xa lộ Hà Nội.

* Thông tin chung :Thực hiện thi công xây lắp gói thầu SHP-3C: Trồng cây xanh và lát gạch vỉa hè đường song hành phải (đoạn từ cầu Rạch Chiếc đến nút giao Đại học Quốc gia) thuộc dự án Mở rộng Xa lộ Hà Nội, với các công việc chính như sau:
-Lát gạch vỉa hè;
– Trồng cây xanh.

* Thời gian  hiện dự án : 15 tháng.* Giá hợp đồng : 15,3 tỷ đồng.

Địa điểm xây dựng : Quận 9 – Tp Hồ Chí Minh

GÓI THẦU XÂY LẮP 7 : XÂY DỰNG ĐƯỜNG VÀ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC CỦA ĐƯỜNG CHÍNH (ĐOẠN TỪ NÚT GIAO THỦ ĐỨC ĐẾN CẦU SUỐI CÁI)

* Tên dự án: Mở rộng Xa lộ Hà Nội.

* Thông tin chung :Thực hiện thi công xây lắp gói thầu 7: Xây dựng đường và hệ thống thoát nước của đường chính (đoạn từ nút giao Thủ Đức đến cầu Suối Cái) thuộc dự án Mở rộng Xa lộ Hà Nội, với các công việc chính như sau:
– Thi công nền mặt đường;
– Thi công hệ thống cống dọc thoát nước mưa.

* Thời gian  hiện dự án : …. tháng.* Giá hợp đồng : 46,3 tỷ đồng.

Địa điểm xây dựng : Quận 9 và Quận Thủ Đức – Tp Hồ Chí Minh

GÓI THẦU XÂY LẮP 8 : XÂY DỰNG ĐƯỜNG VÀ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC CỦA ĐƯỜNG CHÍNH (ĐOẠN TỪ CẦU SUỐI CÁI ĐẾN BẮC TRẠM 2)

* Tên dự án: Mở rộng Xa lộ Hà Nội.

* Thông tin chung :Thực hiện thi công xây lắp gói thầu 8: Xây dựng đường và hệ thống thoát nước của đường chính (đoạn từ cầu Suối Cái đến bắc Trạm 2) thuộc dự án Mở rộng Xa lộ Hà Nội, với các công việc chính như sau:
– Thi công nền mặt đường;
– Thi công hệ thống cống dọc thoát nước mưa.

* Giá hợp đồng : 79,9 tỷ đồng.

* Thời gian  hiện dự án : …. tháng.

Địa điểm xây dựng : Quận 9 và Quận Thủ Đức – Tp Hồ Chí Minh

GÓI THẦU XÂY LẮP 8A : XÂY DỰNG ĐƯỜNG VÀ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC CỦA ĐƯỜNG CHÍNH (ĐOẠN TỪ BẮC TRẠM 2 ĐẾN NÚT GIAO ĐẠI HỌC QUỐC GIA)

* Tên dự án: Mở rộng Xa lộ Hà Nội.

* Thông tin chung :Thực hiện thi công xây lắp gói thầu 8A: Xây dựng đường và hệ thống thoát nước của đường chính (đoạn từ Bắc trạm 2 đến nút giao Đại học Quốc gia) thuộc dự án Mở rộng Xa lộ Hà Nội, với các công việc chính như sau:

– Thi công nền mặt đường;
– Thi công hệ thống cống dọc thoát nước mưa;
– Bố trí cống hộp ngang (2.5×2.5)m nối dài tại Km11+718.50.

* Thời gian  hiện dự án : 6 tháng.

GÓI THẦU XÂY LẮP SH-9A: XÂY DỰNG ĐƯỜNG SONG HÀNH HAI BÊN ĐOẠN  TỪ NGÃ BA TRẠM 2 CŨ ĐẾN NÚT GIAO TÂN VẠN 
* Tên dự án
: Mở rộng Xa lộ Hà Nội.

* Thông tin chung : Thực hiệ thi công xây lắp gói thầu SH-9A
– Thi công nền mặt đường;
– Thi công hệ thống cống dọc thoát nước mưa.

* Giá hợp đồng : ~184 tỷ đồng.

* Thời gian  hiện dự án : 15 tháng.

Địa điểm xây dựng : Quận 9 và Quận Thủ Đức – Tp Hồ Chí Minh

[NEW] Thông tin quy hoạch mở rộng đường Xa Lộ Hà Nội hiện nay | đường song hành xa lộ hà nội – Diaochoangduong

Xa Lộ Hà Nội là tuyến đường huyết mạch duy nhất ở cửa ngõ phía Đông của thành phố nối Đồng Nai, Bình Dương với TP HCM và các tỉnh miền tây Nam Bộ. Bên cạnh đó tuyến đường này đang được nâng cấp và mở rộng nhằm đáp ứng giao thông. Cùng chúng tôi tìm hiểu về tuyến đường này cũng như lợi ích đem lại cho cuộc sống chúng ta.

READ  [NEW] Shophouse Him Lam Vạn Phúc | shophouse him lam vạn phúc - Diaochoangduong

Tuyến đường Xa Lộ Hà Nội được chụp trên cao

1. Thông tin nhanh đường Xa Lộ Hà Nội

Tên dự án: Xa Lộ Hà Nội
Quy mô: 31km

Tên cũ: Xa lộ Biên Hòa

Vốn đầu tư: Do Mỹ viện trợ, sau này BOT

Chủ đầu tư: Công ty CP Đầu tư và xây dựng Xa lộ Hà Nội (thuộc Công ty CII) 
Mục tiêu: Tuyến đường nhanh giảm bớt áp lực giao thông lưu thông ở các cửa ngõ phía Đông

Địa phận đi qua: Quận 2, 9, Thủ Đức, TP Dĩ An, TP Biên Hòa
Số làn xe: 16 làn xe và rộng 142m

Phương thức hoàn vốn: Thu phí hoàn vốn trong vòng 20 năm bắt đầu từ 2018
Điểm đầu: Đồng Nai 

Năm khởi công: 2009
Điểm cuối: Thành phố Hồ Chí Minh

Đường Xa Lộ Hà Nội đoạn đại học Quốc Gia

2. Thiết kế đường Xa Lộ Hà Nội

Xa lộ Hà Nội có quy mô 31 km được trải dài từ quận 2, 9, Quận Thủ Đức, thành phố Dĩ An, thành phố Biên Hoà và được chia làm 4 giai đoạn như sau:

+ Đoạn 1: Từ cầu Sài Gòn đến nút giao Bình Thái có lộ giới rộng 153,5m, thiết kế 16 làn (gồm 10 làn trục chính, 6 làn song hành);

+ Đoạn 2: Từ nút giao Bình Thái đến nút giao Trạm 2 có lộ giới rộng 113,5m, thiết kế 16 làn xe (10 làn trục chính, 6 làn song hành);

+ Đoạn 3: Từ nút giao Trạm 2 đến ngã 3 Tân Vạn có lộ giới rộng 113,5m, thiết kế 14 làn xe (8 làn trục chính, 6 làn song hành);

+ Đoạn 4: Từ ngã 3 Tân Vạn đến ngã 3 Chợ Sặt có lộ giới rộng 113,5m, đoạn này được thiết kế từ 6-8 làn xe.

Trước đây, tuyến đường Xa Lộ Hà Nội có tên gọi là Xa lộ Biên Hòa (vì liên kế  và kết nối trực tiếp TP Biên Hoà) với 2 chiều đi về, mỗi chiều có 2 làn đường với 21m lòng đường. Đến tháng 10/1984 nhân dịp kỉ niệm 30 năm giải phóng thủ đô Hà Nội mới đổi thành Xa lộ Hà Nội.

Đến năm 2009 do lượng lưu thông xe qua lại giữa TP HCM và các tỉnh lân cận ngày càng nhiều nên dẫn đến tình trạng quá tải, kẹt xe liên tục.  Vì vậy tuyến đường Xa lộ Hà Nội này chính thức được mở rộng lên đến 140m.

Năm 2018 Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành gần hoàn toàn các tuyến đường trong đó có tuyến đường mở rộng song hành Xa lộ Hà Nội. Tổng số làn đường hiện tại lên đến 16 làn và 142m lòng đường.

Hiện tại còn một số tuyến đường và các nút giao thông đang được chủ đầu tư công ty CII thi công và hoàn thiện. Ngoài các trục đường lớn Xa lộ Hà Nội còn có các cầu lớn với nhiều làn đường như cầu Rạch Chiếc, Cầu Sài Gòn hay hầm chui và cầu vượt.

Đầu tư mở rộng tuyến đường Xa lộ Hà Nội là vấn đề cấp bất hiện nay

3. Tiến độ thi công 

Đầu tư mở rộng tuyến đường Xa lộ Hà Nội nhằm đáp ứng nhu cầu lưu thông, kết nối xe cộ của các tỉnh thành đến với TP HCM và các tỉnh miền Tây. Cụ thể dự án được phê duyệt tổng mức đầu tư năm 2009 là 2.287,8 tỷ đồng. Tiếp sau đó, năm 2016 UBND thành phố điều chỉnh lại mức hơn 4.905 tỷ đồng từ nguồn đầu tư BOT.

Dự án mở rộng khởi công ngày 2/4/2010, theo hợp đồng giữa Công ty CP Đầu tư hạ tầng TP. Hồ Chí Minh (CII) và UBND TP. Theo kế hoạch, dự kiến công trình này hoàn thành trong 36 tháng kể từ ngày CII được nhận mặt bằng.

Tuy nhiên, cuối tháng 9/2019, một số đoạn trên xa lộ Hà Nội vẫn còn nhiều chưa giải tỏa mặt bằng. Cụ thể, dự án mở rộng Xa lộ Hà Nội chưa triển khai được do vướng đoạn khoảng 800 mét từ cầu Rạch Chiếc thuộc Quận 9 và có hai dự án đang thực hiện song song…

Sau 10 năm thi công, hiện dự án đạt khoảng 75% khối lượng, tiến độ thi công và giải ngân đều đạt yêu cầu mặt bằng thực tế. Theo dự kiến mất thêm 3 năm để hoàn thành toàn bộ dự án mở rộng tuyến đường Xa Lộ Hà Nội. Trong đó trục đường giao thông chính trên xa lộ Hà Nội từ cầu Sài Gòn đến khu ĐH Quốc Gia đạt 100% khối lượng.

Bên cạnh đó, đoạn song hành Xa lộ Hà Nội phía bên phải từ Quận 2 đến Quận 9 đã hoàn thành 100% mặt bằng được giao, hiện còn vướng đoạn 800 mét thuộc Quận 9. Còn đoạn xa lộ Hà Nội nằm phía bên trái Quận 2 đến Thủ Đức thì đã thi công đạt khoảng 70% khối lượng.

Danh sách các đoạn đang thi công của tuyến đường Xa Lộ Hà Nội

a. Xây dựng đường song hành trái

  • Đoạn từ cầu Sài Gòn đến cầu Rạch Chiếc;
  • Đoạn từ cầu Rạch Chiếc đến nút giao ngã tư Thủ Đức);
  • Đoạn từ nút giao ngã tư Thủ Đức đến cầu Suối Cái;
  • Đoạn từ cầu Suối Cái đến nút giao Đại học Quốc gia);

b. Xây dựng đường song hành phải 

  • Đoạn từ cầu Rạch Chiếc đến UBND Quận 9;
  • Đoạn từ UBND Quận 9 đến cuối nút giao ngã tư Thủ Đức;
  • Đoạn từ cuối nút giao ngã tư Thủ Đức đến nút giao Đại học Quốc gia;
  • Xây dựng cầu Suối cái và cải tạo đoạn rạch tương ứng.

Tăng vốn để đẩy mạnh tiến độ hoàn thiện: Do chậm tiến độ hoàn thiện nên dẫn đến tình trạng bị đội vốn, vì thế UBND thành phố đã quyết định tăng mức đầu tư từ năm 2.287 tỷ đồng lên hơn 4.905 tỷ đồng để đẩy nhanh tốc độ hoàn thiện dự án. 

4. Lợi ích khi mở rộng Xa Lộ Hà Nội

Đây tuyến đường trọng điểm nối TP.HCM với các tỉnh lân cận, góp phần giảm ùn tắc giao thông ở cửa ngõ Phía Đông. Tạo nhiều lợi thế cho việc di chuyển hàng hóa nhanh hơn.

READ  [NEW] Cảng Tân Cảng - Phú Hữu (Terminal Cát Lái C) Khu phố 4, Phường Phú Hữu | tan cang phu huu - Diaochoangduong

Tạo lợi thế nhất định thu hút nhà đầu tư bất động sản: Theo kế hoạch đã đền bù và giải ngân đầy đủ cho người dân. Chủ đầu tư đã tiến hành thi công mở rộng đoạn 2,2 km với lộ giới 113m, đủ đáp ứng 16 làn xe lưu thông vào tháng 2/2016.

Cùng với tuyến Metro Bến Thành – Suối Tiên sẽ góp phần thu hút một lượng khách hàng đến với các căn hộ nơi đây. Giá nhà đất nơi đây cũng sẽ vào loại cao, góp phần sinh lợi rất nhiều các chủ đầu tư biết năm bắt thời cơ.

Hiện nay, Một số dự án căn hộ trên tuyến đường Xa lộ Hà Nội như Masteri Parkland, Metro Star, Masteri An Phú, Master Thảo Điền… sẽ là những điểm nhấn, không gian xanh và nhịp sống hiện đại giúp thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đến sinh sống và làm việc.

Xa Lộ Hà Nội sau khi hoàn thành tất cả các tuyến đường, cầu, cầu vượt, hàm chui thì đây sẽ là tuyến đường quan trọng bậc nhất trên nước ta nhằm phát triển kinh tế và thuận lợi lưu thông. Hi vọng bài viết này của đội ngũ Invert sẽ đem đến cho bạn một số thông tin về các tuyến đường quan trọng trong nước. Chúng tôi sẽ cập nhật liên tục thông tin trục đường này đến quý bạn đọc.


Câu thủ Đoàn Văn Hậu vừa qua đời sáng nay do TNGT khiến người hâm mộ khóc ngâ’t?


Câu thủ Đoàn Văn Hậu vừa qua đời sáng nay do TNGT khiến người hâm mộ khóc ngâ’t?
Thời Sự 24h cập nhật những thông tin hay và hữu ích, những câu chuyện hay xung quanh cuộc sống của chúng ta
Kênh Thời Sự 24h không sở hữu tất cả tư liệu được sử dụng trong Video này. Mọi thắc mắc về bản quyền, tài trợ, quảng cáo, cộng tác vui lòng liên hệ Email: [email protected]
Cảm ơn sự thấu hiểu của bạn và chúng tôi mong được hợp tác để cùng nhau phát triển

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

Câu thủ Đoàn Văn Hậu vừa qua đời sáng nay do TNGT khiến người hâm mộ khóc ngâ't?

HVL – CHÀO BÁN MẶT TIỀN 904 XA LỘ HÀ NỘI – NHÀ MỚI CỨNG – HÙNG TRẦN – #0981260130


HÙNG VĨ LAND XIN HÂN HẠNH GIỚI THIỆU VỚI MỌI NGƯỜI MẶT TIỀN ĐẸP
bán nhà 1 trệt 3 lầu mặt tiền đường 904, Song Hành, Xa Lộ Hà Nội, Hiệp Phú, QUẬN 9, 200m2
Diện tích: 5m x 15m, thổ cư 67m2. Hiện tại giá đất tầm gần 7_tỷ
Hiện trạng nhà 1 trệt 3 lầu, 4 phòng ngủ, 5 toilet, Phòng khách + bếp. Phía dưới để trống thuận tiện làm văn phòng. Sân xe hơi.
Vị trí nằm ngay mặt tiền đường 904. Cách Xa Lộ Hà Nội 50m.. Vị trí kinh doanh tốt, buôn bán sầm uất. Thích hợp mở văn phòng cho thuê, phòng khám, spa, tiệm thuốc tây.
Pháp lý hoàn công đầy đủ. Mua bán sang tên ngay.
Giá bán: CÓ THỎA THUẬN HOẠC CHO THUÊ 30TRIỆU 1THÁNG

Báo giá sẽ biến động theo thời gian Liên hệ ngay để có giá tốt nhất.
Báo giá có giá trị trong 10 ngày Kể từ ngày đăng tin: 29/06/2021
Liên hệ: 0981260130 \u0026 0905260130 Anh Hùng (30 TUỔI).
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC HÙNG VĨ
Văn Phòng: 75 Đường 14, KDC Phước Bình, Thủ Đức City, HCMC

HVL - CHÀO BÁN MẶT TIỀN 904 XA LỘ HÀ NỘI - NHÀ MỚI CỨNG - HÙNG TRẦN - #0981260130

Song hành xa lộ Hà Nội


Song hành xa lộ Hà Nội

Xa Lộ Hà Nội và 7 mẹo không dính CSGT | Xa Lo Ha Noi and traffic exit tips


Tại sao thành phố Hồ Chí Minh lại có Xa lộ Hà Nội?
Bạn đã bao giờ thắc mắc tại sao lại có một “Xa lộ Hà Nội” ở thành phố Hồ Chí Minh chưa? Hôm nay chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc này cho bạn. Mời bạn cùng tìm hiểu nhé!
Xa lộ Hà Nội là con đường nối liền thành phố Hồ Chí Minh và Biên Hoà, Đồng Nai được xây dựng từ năm 1957 đến năm 1961, do Hoa Kỳ đầu tư. Con đường này dài 31 km, bắt đầu từ cầu Điện Biên Phủ, kết thúc là giao cắt quốc lộ 1A tại ngã 3 Chợ Sặt (Biên Hòa).
Ban đầu có tên là xa lộ Biên Hòa. Trước năm 1975, cung đường này thuộc quốc lộ 1. Sau ngày Giải phóng, xa lộ Biên Hòa được đổi tên thành quốc lộ 52 (từ khu du lịch Suối Tiên đến cầu Sài Gòn).
Năm 1984, nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày giải phóng Hà Nội, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đặt tên cho quốc lộ 52 là Xa lộ Hà Nội.
Vậy nghiễm nhiên một \”Xa lộ Hà Nội\” tồn tại giữa thành phố Hồ Chí Minh mà không phải là một Xa lộ Thành phố Hồ Chí Minh hay Xa lộ Sài Gòn.
Giờ thì bạn đã biết lý do tại sao thành phố Hồ Chí Minh lại có Xa lộ Hà Nội chưa? Nếu thấy hữu ích thì nhớ chia sẻ cho mọi người cùng biết nhé!
XaLộHàNội CSGT

Xa Lộ Hà Nội và 7 mẹo không dính CSGT | Xa Lo Ha Noi and traffic exit tips

Tìm kiếm cơ hội đầu tư tại đường Song Hành xa lộ Hà Nội | Tony Ngoc Official


Chào Anh Chị và các bạn Video này chia sẻ những kiến thức kinh nghiệm của Tony Ngọc về dự án Vinhomes Grand Park Quận 9 Nay là thành phố Thủ Đức. Bởi đây là một nhận định riêng của Tony Ngọc Nên rất mong nhận được góc nhìn cũng như ý kiến đóng góp phản hồi từ quý anh chị. Mời anh chị cùng đón Xem video : Tìm kiếm cơ hội đầu tư tại đường Song Hành xa lộ Hà Nội. Tony Ngọc Xin chân thành cám ơn!
============================================
Kết nối với Tony Ngoc
1 Hotline: 0916767090
2 Email: [email protected]
3 Zalo/viber: 0916767090
4 Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCwvpMOZ3JeYlNODWPLQHggw
5 Face Book cá nhân: https://www.facebook.com/tonyngocbds/
6 Face Book ( Fanpage): https://www.facebook.com/tonyngocofficial
7 Website: http://tonyngoc.com/
8 instagram: https://www.instagram.com/tony_ngoc_official/
9 Twitter: https://twitter.com/TonyNgoc7/
10 Tiktok: https://vt.tiktok.com/ZSJY8kKN9/
11 Tất cả các group của Tony Ngọc: https://atplink.com/nhombatdongsan
12 Tất cả về tôi: https://atplink.com/tonyngocofficial
————————————————————————————————
Liên hệ trực tiếp:
Tòa nhà S105 Vinhomes Grand Park Q9
Địa chỉ: Đường Nguyễn Xiển, Phường Long Thạnh Mỹ, Thành phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.
tonyngoc xalohanoi batdongsan

Tìm kiếm cơ hội đầu tư tại đường Song Hành xa lộ Hà Nội | Tony Ngoc Official

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่BẤT ĐỘNG SẢN

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ đường song hành xa lộ hà nội

Viết một bình luận