[NEW] Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh | thị trấn chờ yên phong bắc ninh – Diaochoangduong

thị trấn chờ yên phong bắc ninh: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

I. Tổ chức bộ máy (Nhiệm kỳ 2015 – 2020)

1- Đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn

 

          – Chức vụ: Huyện Ủy viên – Bí thư Đảng uỷ 

          – Ngày sinh:  14/9/1980

          – Quê quán:  Thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh

          – Nơi cư trú: Trác Bút, Thị trấn Chờ, Huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

          – Trình độ chuyên môn: Đại học

          – Trình độ lý luận chính trị:  Cao cấp

          – Ngày vào đảng:    16/ 11/2001       Ngày chính thức:  16/11/2002

          – Địa chỉ Email: [email protected]

          2- Đồng chí: Nguyễn Văn Lương

 

 

          – Chức vụ: Phó Bí thư Đảng uỷ

          – Ngày tháng năm sinh: 17/6/1971

          – Quê quán: Trác Bút, Thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh

          – Nơi cư trú: Trác Bút, Thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh

          – Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

          – Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

          – Ngày vào đảng: 16/12/1994            Ngày chính thức: 16/12/1995

          – Địa chỉ Email:

        

  3- Đồng chí: Đỗ Tuấn Linh

          – Chức vụ: Phó Bí thư Đảng uỷ – Chủ tịch UBND

          – Ngày tháng năm sinh:  15/9/1969

          – Quê quán: Thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh

          – Nơi cư trú: Khu Phố I, Đô Thị Mới, Thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh

          – Trình độ chuyên môn:  Đại Học

          – Trình độ lý luận chính trị:  Cao Cấp

          – Ngày vào đảng:  03/11/1999           Ngày chính thức: 03/11/2000

          – Địa chỉ Email: [email protected]

            4- Đồng chí: Nghiêm Đình Thắng

          – Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

          – Ngày tháng năm sinh: 04/7/1974

          – Quê quán: Nghiêm Xá, Thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh.

          – Nơi cư trú: Nghiêm Xá, Thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh

          – Trình độ chuyên môn: Kỹ sư

          – Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

          – Ngày vào đảng: 17/11/1996            Ngày chính thức: 17/11/1997

          – Địa chỉ Email: [email protected]

         5. Đồng chí: Nguyễn Thế Trung

 

           – Chức vụ: Phó chủ tịch UBND

          – Ngày tháng năm sinh: 03/12/1978

          – Quê quán: Thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh

          – Nơi cư trú: Phú Mẫn, Thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh

          – Trình độ chuyên môn:  Đại học

          – Trình độ lý luận chính trị:  Trung cấp

          – Ngày vào đảng: 05/11/2000                   Ngày chính thức: 05/11/2001

          – Địa chỉ Email: [email protected]

         6- Đồng chí: Nguyễn Đăng Tuyến

          – Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

          – Ngày tháng năm sinh: 25/01/1977

          – Quê quán: Phú Mẫn, Thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh

          – Nơi cư trú: Phú Mẫn, Thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh

          – Trình độ chuyên môn: Cử nhân

          – Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

          – Ngày vào đảng: 16/01/1998            Ngày chính thức: 16/01/1999

          – Địa chỉ Email: [email protected]

II. Giới thiệu sơ lược

1. Vị trí địa lý:

          Nằm ở khu vực trung tâm huyện lị, sau 63 năm trị sở của huyện lị ở thôn Đông Yên, xã Đông Phong, được chuyển về trên đất Phú Mẫn, Trung Bạn, Ngân Cầu, thuộc xã Hàm Sơn cũ, thị trấn Chờ ngày nay.

  • Phía Bắc thị trấn giáp với xã Tam Giang và xã Đông Tiến.
  • Phía Nam giáp xã Đông Thọ, Văn Môn.
  • Phía Đông giáp xã Trung Nghĩa.
  • Phía Tây giáp xã Yên Phụ và xã Hòa Tiến.
READ  Chiến Thắng | Những Ca Khúc Nhạc Vàng Hay Nhất Trong Phim Hài Tết Mới Nhất | lk chien thang

2. Về hành chính:

            Trước năm 1945 trên địa bàn khu vực thuộc Thị trấn gồm 5 xã thuộc tổng Nội Trà:

          + Xã Phú Mẫn, tên Nôm là làng Chờ Cả.

          + Xã Trung Bạn, tên Nôm là làng Trung.

          + Xã Nghiêm Xá, tên Nôm là làng “Ngườm”.

          + Xã Ngân Cầu, tên Nôm là làng Cát.

          + Xã Trác Bút, tên Nôm là làng Bốt.

          Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, chính quyền mới thuộc về tay nhân dân, đơn vị hành chính cấp tổng xóa bỏ, một số xã nhỏ được hợp nhất thành xã lớn. Trên địa bàn khu vực thời gian này có 3 xã thuộc huyện Yên Phong:

          + Xã Trác Bút (nhất thôn nhất xã).

          + Xã Trung Nghiêm (gồm thôn Trung Bạn và thôn Nghiêm Xá)

          + Thông Phú Ngân (gồm thôn Phú Mẫn và thôn Ngân Cầu).

          – Tháng 9/1948, hợp nhất 3 xã Trác Bút, Trung Nghiêm, Phú Ngân thành lập xã Hàm Sơn. Xã Hàm Sơn thuộc huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh. Từ năm 1963 – 1996 thuộc tỉnh Hà Bắc, từ 1997 đến nay thuộc tỉnh Bắc Ninh.

          – Ngày 09 tháng 01 năm 1998, Hàm Sơn chính thức có quyết định thành lập thị trấn, thị trấn Chờ có 5 thôn (Phú Mẫm, Trung Bạn, Ngân Cầu, Trác Bút, Nghiêm Xá) và 2 khu phố (Phố Mới và Phố Chờ), Thị trấn Chờ thuộc huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

[Update] Thị trấn Chờ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh | thị trấn chờ yên phong bắc ninh – Diaochoangduong


Tổng diện tích tự nhiên 884.83 ha
Dân số khoảng 13.530 người
Mật độ dân số 1.602 người/km2
Vị trí địa lý
Nằm ở khu vực trung tâm huyện lị, sau 63 năm trị sở của huyện lị ở thôn Đông Yên,
Phía Bắc thị trấn giáp với Văn Môn.
Phía Đông giáp với
Tính đến năm 2006 Thị trấn Chờ có:
Diện tích đất nông nghiệp 566.20 ha.
Đất trồng cây hàng năm 525.33 ha.
Đất nuôi trồng thủy sản 40,87 ha.
Đất phi nông nghiệp 277.48 ha.
Đất ở 75.85 ha.
Đất chuyên dùng 166.59 ha.
Đất chưa sử dụng 1.15 ha.
tỷ lệ sinh 15.9%, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 8.1%.
Tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 78.802 tỷ đồng phân theo cơ cấu:
+ Nông nghiệp 22.9%.
+ Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp: 33.3%.
+ Dịch vụ thương mại: 43.5%.
Giá trị công nghiệp đạt 34.300 tỷ đồng
Về hành chính:
Trước năm 1945 trên địa bàn khu vực thuộc Thị trấn gồm 5 xã thuộc tổng Nội Trà:
+ Xã Phú Mẫn, tên Nôm là làng Chờ Cả.
+ Xã Trung Bạn, tên Nôm là làng Trung.
+ Xã Nghiêm Xá, tên Nôm là làng “Ngườm”.
+ Xã Ngân Cầu, tên Nôm là làng Cát.
+ Xã Trác Bút, tên Nôm là làng Bốt.
Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, chính quyền mới thuộc về tay nhân dân, đơn vị hành chính cấp tổng xóa bỏ, một số xã nhỏ được hợp nhất thành xã lớn. Trên địa bàn khu vực thời gian này có 3 xã thuộc huyện Yên Phong:
+ Xã Trác Bút (nhất thôn nhất xã).
+ Xã Trung Nghiêm (gồm thôn Trung Bạn và thôn Nghiêm Xá)
+ Thông Phú Ngân (gồm thôn Phú Mẫn và thôn Ngân Cầu).
-Tháng 9/1948, hợp nhất 3 xã Trác Bút, Trung Nghiêm, Phú Ngân thành lập xã Hàm Sơn. Xã Hàm Sơn thuộc huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh. Từ năm 1963 – 1996 thuộc tỉnh
– Ngày 09 tháng 01 năm 1998, Hàm Sơn chính thức có quyết định thành lập thị trấn, thị trấn Chờ có 5 thôn (Phú Mẫm, Trung Bạn, Ngân Cầu, Trác Bút, Nghiêm Xá) và 2 khu phố (
Di tích văn hóa
Đình Phú Mẫn
Chùa Phú Mẫn
Đình Nghiêm Xá
Đình làng Trác Bút
Đình Trung Bạn
Đình Ngân Cầu
Chùa Nghiêm Xá
Chùa Huệ Linh
Chùa Cẩm Quang
Chùa Trung Bạn
Đền làng Chờ Cả
Lăng mộ Quận Công Nguyễn Ngọc Trì
Am Phổ Quang
Thôn Trác Bút, thị trấn Chờ, huyện Yên Phong

READ  [Update] Cho Thuê Cửa Hàng Hà Nội Giá 5 Triệu Vị Trí Đẹp Tháng 12 | thue cua hang duoi 10 trieu - Diaochoangduong

Chờ là một thị trấn thuộc huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh , nước Việt Nam.Tổng diện tích tự nhiên 884.83 haDân số khoảng 13.530 ngườiMật độ dân số 1.602 người/km2Nằm ở khu vực trung tâm huyện lị, sau 63 năm trị sở của huyện lị ở thôn Đông Yên, xã Đông Phong , được chuyển về trên đất Phú Mẫn, Trung Bạn, Ngân Cầu, thuộc xã Hàm Sơn cũ, thị trấn Chờ ngày nay.Phía Bắc thị trấn giáp với xã Tam Giangxã Đông Tiến .Phía Nam giáp với xã Đông Thọ Phía Đông giáp với xã Trung Nghĩa .Phía Tây giáp với xã Yên Phụxã Hòa Tiến Tính đến năm 2006 Thị trấn Chờ có:Diện tích đất nông nghiệp 566.20 ha.Đất trồng cây hàng năm 525.33 ha.Đất nuôi trồng thủy sản 40,87 ha.Đất phi nông nghiệp 277.48 ha.Đất ở 75.85 ha.Đất chuyên dùng 166.59 ha.Đất chưa sử dụng 1.15 ha.tỷ lệ sinh 15.9%, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 8.1%.Tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 78.802 tỷ đồng phân theo cơ cấu:+ Nông nghiệp 22.9%.+ Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp: 33.3%.+ Dịch vụ thương mại: 43.5%.Giá trị công nghiệp đạt 34.300 tỷ đồngVề hành chính:Trước năm 1945 trên địa bàn khu vực thuộc Thị trấn gồm 5 xã thuộc tổng Nội Trà:+ Xã Phú Mẫn, tên Nôm là làng Chờ Cả.+ Xã Trung Bạn, tên Nôm là làng Trung.+ Xã Nghiêm Xá, tên Nôm là làng “Ngườm”.+ Xã Ngân Cầu, tên Nôm là làng Cát.+ Xã Trác Bút, tên Nôm là làng Bốt.Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, chính quyền mới thuộc về tay nhân dân, đơn vị hành chính cấp tổng xóa bỏ, một số xã nhỏ được hợp nhất thành xã lớn. Trên địa bàn khu vực thời gian này có 3 xã thuộc huyện Yên Phong:+ Xã Trác Bút (nhất thôn nhất xã).+ Xã Trung Nghiêm (gồm thôn Trung Bạn và thôn Nghiêm Xá)+ Thông Phú Ngân (gồm thôn Phú Mẫn và thôn Ngân Cầu).-Tháng 9/1948, hợp nhất 3 xã Trác Bút, Trung Nghiêm, Phú Ngân thành lập xã Hàm Sơn. Xã Hàm Sơn thuộc huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh. Từ năm 1963 – 1996 thuộc tỉnh Hà Bắc , từ 1997 đến nay thuộc tỉnh Bắc Ninh.- Ngày 09 tháng 01 năm 1998, Hàm Sơn chính thức có quyết định thành lập thị trấn, thị trấn Chờ có 5 thôn (Phú Mẫm, Trung Bạn, Ngân Cầu, Trác Bút, Nghiêm Xá) và 2 khu phố ( Phố Mới và Phố Chờ), Thị trấn Chờ thuộc huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.Đình Phú MẫnChùa Phú MẫnĐình Nghiêm XáĐình làng Trác BútĐình Trung BạnĐình Ngân CầuChùa Nghiêm XáChùa Huệ LinhChùa Cẩm QuangChùa Trung BạnĐền làng Chờ CảLăng mộ Quận Công Nguyễn Ngọc TrìAm Phổ QuangThôn Trác Bút, thị trấn Chờ, huyện Yên Phong

READ  [NEW] Sơn màu hạnh phúc | sơn màu hạnh phúc - Diaochoangduong


– Lễ Khánh Thành Đình Làng phần 1 | Làng Trung Bạn – Thị Trấn Chờ – Yên Phong – Bắc Ninh | năm 2010


Lễ Khánh Thành Đình Làng Trung Bạn Thị Trấn Chờ Yên Phong Bắc Ninh năm 2010
Vlogs về đời sống vui nhộn chào tất cả anh em \r
liên hệ quảng cáo, nhận quay MV, quay phim, tiệc cưới : 0988634937\r
➤Like share và comment mạnh để nhóm mình có động lực làm ra nhiều video hay phục vụ các bạn nhé. \r
➤Subscribe kênh để xem nhiều hơn: https://goo.gl/AaXOtk\r
quangtony vlogs\r
➤Facebook: https://www.facebook.com/B%C3%BAnTV1170638019648707/\r
➤Google+: https://goo.gl/u9rGyO\r
Cảm ơn các bạn đã xem!

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

- Lễ Khánh Thành Đình Làng phần 1  | Làng Trung Bạn - Thị Trấn Chờ - Yên Phong - Bắc Ninh | năm 2010

Thị Trấn Chờ Huyện Yên Phong Tỉnh Bắc Ninh | Tân K71


Thị Trấn Chờ Yên Phong Bắc Ninh
🔰► Hãy nhấn Like và Chia Sẻ video này để ủng hộ mình nha
🔰►FaceBook : https://www.facebook.com/manlyvov.pham
🔰►Mail: [email protected]
🔰►Cảm ơn các bạn đã xem clip của tôi. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ mình nhé !
🔰► ❋THANK FOR WATCHING VIDEO
🔰► ❋SUBSCRIBE TO MY CHANNEL 🔔
🔰►☞©❋🚫 Bản quyền thuộc về Tân K71
🔰►☞©❋🚫 Copyright by Tân K71 Channel ☞ Do not Reup

Thị Trấn Chờ Huyện Yên Phong Tỉnh Bắc Ninh | Tân K71

Cất bốc 11 hài cốt liệt sĩ tại U Minh Thượng


THND |
Tham gia Group THND để cập nhật tin mới: https://bit.ly/2BZnRtM
Xem TinTuc hấp dẫn, Tổng Hợp Video Mới nhất về thoitiet , bongda Việt Nam Quốc Tế mới nhất đang diễn ra trong thời gian qua. Kênh Tin Báo Nhân Dân sẽ cập nhật đến các bạn các thông tin đầy đủ nhất tại đây. Mời bạn đón xem nhé !
Đăng Ký Xem Video tinmoi Miễn Phí: http://goo.gl/dVkSzA
Xem Top Tin Nóng tại đây: https://goo.gl/krwJ6X
Theo dõi Twitter của Truyền Hình Nhân Dân: https://goo.gl/HvobWd
1. Bản tinthoisu https://goo.gl/P6kNXd
2. Tin Dự báo thời tiết https://goo.gl/YNpoJx
3. Tổng Hợp tintrongnuoc https://goo.gl/zpGT5y
4. Seri Điều Tra Phá Án Lần theo dấu vết https://goo.gl/iHDMiJ
5. Phóng Sự Điều Tra Chống Buôn Lậu https://goo.gl/TW5Hrj
6. Phim VN Cũ mà Hay https://goo.gl/RqvzJX
7. Sức Khỏe Cuộc Sống https://goo.gl/yDGMVZ

Cất bốc 11 hài cốt liệt sĩ tại U Minh Thượng

Đi Tìm Hài cốt Liệt Sĩ Nguyễn Văn Lệ | Trung Bạn – Thị Trấn Chờ – Yên Phong – Bắc Ninh


Vlogs về đời sống vui nhộn chào tất cả anh em \r
liên hệ quảng cáo, nhận quay MV, quay phim, tiệc cưới : 0988634937\r
➤Like share và comment mạnh để nhóm mình có động lực làm ra nhiều video hay phục vụ các bạn nhé. \r
➤Subscribe kênh để xem nhiều hơn: https://goo.gl/AaXOtk\r
quangtony vlogs\r
➤Facebook: https://www.facebook.com/B%C3%BAnTV1170638019648707/\r
➤Google+: https://goo.gl/u9rGyO\r
Cảm ơn các bạn đã xem!

Đi Tìm Hài cốt Liệt Sĩ Nguyễn Văn Lệ | Trung Bạn - Thị Trấn Chờ - Yên Phong - Bắc Ninh

Thị Trấn Chờ – Yên Phong Tỉnh Bắc Ninh Sau Ngày Giãn Cách | Tân K71


thị trấn chờ thuộc huyện yên phong tỉnh bắc ninh mới nhất 16/6/2021
► Hãy nhấn Like và Chia Sẻ video này để ủng hộ mình nha
🔰►Mail: [email protected]
🔰►Cảm ơn các bạn đã xem clip của tôi. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ mình nhé !
THANK FOR WATCHING VIDEO SUBSCRIBE TO MY CHANNEL
🔰© Bản quyền thuộc về Tân K71
🔰© Copyright by Tân K71 Channel ☞ Do not Reup

Thị Trấn Chờ - Yên Phong Tỉnh Bắc Ninh Sau Ngày Giãn Cách | Tân K71

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่BẤT ĐỘNG SẢN

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ thị trấn chờ yên phong bắc ninh

Viết một bình luận