Sơ lược thông tin về Mapletree CĐT dự án One Verandah Quận 2 mở bán cuối năm 2017