Chương trình bán hàng, Lịch thanh toán căn hộ Ascent Lakeside quận 7