1.250 tỷ xây cầu Nguyễn Khoái từ Quận 7 Nam Sài Gòn vào Quận 4 trung tâm thành phố